Foto: Mostphotos/Karin Persson Enligt inventeringsresultatet ligger lodjursstammen med god marginal över gynnsam bevarandestatus.

Två år av växande lodjursstam

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

Efter några år med minskande stam så visar de sista två åren på en ökning.

– Naturvårdsverket har tidigare delegerat rätten att besluta om licensjakt till samtliga länsstyrelser, utom Gotlands län. Efter sommaren kommer vi att ta beslut kring överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen inför 2023, säger Carl-Johan Lindström chef för Viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande.

Inventering av lodjur pågår varje år från första oktober till sista februari. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från SLU Viltskadecenter och norska Rovdata, på uppdrag av Naturvårdsverket och norska Miljødirektoratet.

.