FOTO: JOHAN BJURER/MOSTPHOTOS Skarvarna går hårt åt fiskbeståndet i Kalmar län. Enligt länsstyrelsen hotar inte skyddsjakten artens gynnsamma bevarandestatus.

Två års skyddsjakt på skarv i Kalmar län

Fem procent av storskarvarna i Kalmar län får fällas under skyddsjakt kommande två år. Åtgärden anses nödvändig för att freda fiskbeståndet längs kusten.

Det är länsstyrelsen i Kalmar län som har fattat beslut om skyddsjakt på storskarv mellan 2022 och 2024. För ett par år sedan testades en ännu mer omfattande skyddsjakt för att få ner skarvbeståndet i trakten.

Den främsta orsaken till åtgärden är de stora ekonomiska skadorna som fåglarna orsakar både på yrkesfisket och på sportfisket.

Både hav och sötvatten

Högst får 2 900 djur skjutas, vilket är fem procent av beståndets storlek i länets brackvattenområde. Skyddsjakten ska främst bedrivas i anslutning till fasta och rörliga fiskeredskap både i sötvatten och i hav med målet att uppnå en skrämseleffekt på skarvarna.

Under perioder kommer skyddsjakten också att bedrivas längs hela länets kuststrecka för att skydda abborrbeståndet.