Vargarna får jagas inom det rödmarkerade området på kartan.
Foto: Länsstyrelsen Jämtland Vargarna får jagas inom det rödmarkerade området på kartan.

Två jämtlandsvargar får avlivas

Länsstyrelsen Jämtland ger klartecken för avlivning av två vargar som uppehåller sig i området där Handölsdalens sameby samlat sina renar för märkning.

Den 20 juni fotograferade en fjällvandrare en varg som jagade ren vid Östra Endalshöjden.  Ytterligare en varg observerades på samma plats vid samma tidpunkt.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att läget för renhjorden är speciellt känsligt eftersom de allra flesta djuren är vajor med kalvar. En slagen ren innebär i praktiken förlust av två renar, skriver länsstyrelsen.

Får ringa med motorfordon
Det finns inga andra lämpliga lösningar än avlivning, enligt länsstyrelsen. Jaktledare utses tillsammans med samebyn och max 20 jägare får delta. De får söka spår och ringa djuren med motorfordon och jakten är tillåten dygnet runt.

Okänd härstamning
Länsstyrelsen har inte analyserat några DNA-prover efter vargarna, så man vet inte vilken härstamning de har.
”Den skandinaviska vargstammen bedöms ha uppnått gynnsam bevarandestatus. Och länsstyrelsen bedömer med vägledning av naturvårdsverkets beslut (NV-02320-16) att redan invandrade vargar med största sannolikhet fyller behovet av genetiskt förstärkning av den skandinaviska vargpopulationen. Detta i kombination med det akuta läget inom samebyns kalvningsland gör att länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt kan beviljas även om den aktuella vargens genetiska ursprung ej är fastställt”, skriver länsstyrelsen Jämtland i sitt beslut.