Urin ger koll på vargarna?

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort en studie i huruvida DNA-analyser av vargurin oär lika bra som analyser av spillning.

I dag används främst spillning från varg när det ska göras DNA-analyser. Däremot har det konstaterats att rovdjursspårare oftare ser urin i form av revirmarkeringar än de ser spillning, vilket har väckt frågan om det skulle vara bättre att kunna analysera urin, skriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en utvärdering.
Hittills har urin inte använts särskilt ofta eftersom det finns indikationer på att urinprov ofta innehåller DNA från fler än en individ. 
Nu är tekniken bättre och det finns fall i andra länder, till exempel Polen, där analyser av urin gett bra resultat.

Nästan lika bra resultat
SLU har gjort en studie med DNA-analyser av urin i snö, av prover som samlats in under vintern 2013-2014. Tre olika metoder användes och totalt analyserades 95 urinprov. Resultaten jämfördes med 194 spillningsprov. 
Studien visar att insamlande av urin i snö går att använda till DNA-tester, men att analysframgångarna är något sämre än vid analys av spillning insamlad på snö. Det gör dessutom arbetet med att samla in prover mer effektivt, eftersom spårningsinsatsen inte behöver vara lika stor för att hitta urin.