Det utökade skyddsjaktsområdet omfattar platserna där de två senaste vargangreppen på får har ägt rum.
Foto: Länsstyrelsen i Skåne Det utökade skyddsjaktsområdet omfattar platserna där de två senaste vargangreppen på får har ägt rum.

Utökad skyddsjakt på varg i Skåne

Efter det femte bekräftade vargangreppet på får har länsstyrelsen i Skåne under förmiddagen beslutat att förlänga skyddsjakten på en varg och utöka området där jakten får bedrivas.

– Det finns en uppenbar risk för ytterligare angrepp. Därför fattar vi i dag beslutet att utöka skyddsjaktområdet. Vår bedömning är att det är en och samma individ som utfört de alla fem angreppen i Skåne, säger David Börjesson, vilthandläggare på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Fem angrepp på får
Under en dryg veckas tid har det ägt rum fem vargangrepp på får i nordöstra Skåne.
Efter de tre första beslutade länsstyrelsen i fredags om skyddsjakt på en varg i ett område runt Osby.
Sedan dess har får i ytterligare två hagar, en i Näsum och en i Arkelstorp, utanför det beslutade skyddsjaktsområdet utsatts för vargangrepp. Det nu utökade skyddsjaktsområdet omfattar Näsum och Arkelstorp.

Fler vargar i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne skriver i sitt beslut:
”Med hänsyn till att det inte kan uteslutas att ytterligare vargindivider uppehåller sig i Skåne finner länsstyrelsen att det föreligger skäl att begränsa området där skyddsjakt får bedrivas enligt ovan. Eftersom jaktområdet hålls tämligen begränsat är sannolikheten liten att det ska finnas mer än en varg i det aktuella området.”
Det nya skyddsjaktsbeslutet gäller till den 25 september.