Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att besöka områden med vargförekomst – även på kvällar, nätter och helgdagar – för att kontrollera att inget olagligt sker.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att besöka områden med vargförekomst – även på kvällar, nätter och helgdagar – för att kontrollera att inget olagligt sker.

Vakar för att stoppa illegal vargjakt

I Västra Götaland har ett aktivt arbete mot illegal jakt på stora rovdjur inletts. Förutom att länsstyrelsen och Polisen vill ha in tips kommer man bland annat att utföra tillsyn.

Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som i sitt nyhetsbrev Viltnytt berättar om satsningen.
Den innebär att fältpersonal kommer att besöka områden med vargförekomst – även på kvällar, nätter och helgdagar – för att kontrollera att inget olagligt sker.
Det ska även göras analyser av trender i överlevnad hos vargindivider som har befunnit sig i länet mellan åren 2010 och 2020.
Förra vinterns inventering visade att Västra Götaland delar två vargrevir, med revirmarkerande par, med Värmland och ett med Norge. Dessutom är det vanligt med vandringsvargar i länet.

Vill ha tät kontakt med jägare
Länsstyrelsen hoppas att den som misstänker att det förekommer illegal rovdjursjakt hör av sig till Polisen eller länsstyrelsen.
– Vi önskar också tät kontakt med alla jägare som oförtröttligt arbetar viltvårdande och vars arbete saboteras av de fåtal personer som avlivar djur illegalt, skriver länsstyrelsen.
Ett samarbete mellan länsstyrelserna, Polisen, Åklagarmyndigheten och Naturvårdsverket pågår just nu. Bland annat ska man ta fram vägledning och riktlinjer för arbete mot illegal jakt på stora rovdjur.
Enligt en studie av vargforskarna på Grimsö som publicerades i våras försvann i genomsnitt 21 procent av vargarna i Sverige varje år mellan 2011 och 2017. Forskarna menar att de flesta av dessa individer dödades under illegal jakt.