”Vanföreställningar om lagen”

Molstaberg kommenterar anmälningen

I går gjorde länsstyrelsen i Stockholms län en polisanmälan mot Molstaberg, då de anser att de inte gör vad de kan för att skydda sina får mot vargangrepp.
Molstaberg välkomnar polisanmälan, skriver Länstidningen i Södertälje.

Björn Aschan, juridiskt ombud för Molstabergs säteri, tycker att det är välkommet med en polisanmälan.
– Nu lyfts frågan bort från länsstyrelsen och hamnar i stället hos polis och åklagare. Vår uppfattning är att länsstyrelsen har vanföreställningar om hur djurskyddslagen ska tolkas och påståendena i anmälan är felaktiga, säger han till Länstidningen i Södertälje.

Orimliga krav
Länsstyrelsen polisanmäler gården för att de inte tar in sina får i nattfållor på natten eller stängslar in. Men det är orimligt att ta in flera hundra får i nattfållor och villkoren för bidrag till stängsling gör att ägarna inte vågar sig på det.
– Villkoren sa att vi blir återbetalningsskyldiga om stängslingen inte sker korrekt och det kan vi inte garantera. Särskilt inte när den frivilliga arbetskraften utgjordes av vargvänner. Däremot har jag begärt bidrag för professionell stängsling, vilket jag inte fått svar på, säger Björn Aschan till Länstidningen i Södertälje.

”Vargarna måste bort”
De får som gården hittills förlorat i alla angreppen motsvarar nästan tio procent av hela besättningen. Ägarna håller dessutom på att ta in de får som är kvar.
– Just nu försöker vi få in runt 800 får, vilket kommer att ta flera dagar. Och även om vi får in dem så finns vargarna kvar och de har utvecklat att sånt beteende att de måste bort, säger Björn Aschan till Länstidningen i Södertälje.