Värmländska jägare får nu vänta tre månader på vapenlicenser.
Foto: Zorandim / Shutterstock.com Värmländska jägare får nu vänta tre månader på vapenlicenser.

Väntan på licenser har ökat i Värmland

I Värmland har väntetiden för den som ansökt om licens för vapen ökat från några veckor till tre månader, skriver Värmlands Folkblad. Enligt polisen beror det på pensioneringar.

Vid årsskiftet gick två av värmlandspolisens vapenhandläggare i pension. Samtidigt ombildades 23 polismyndigheter till en enda. Det är därför väntetiden på vapenlicenser nu ökat till tre månader, uppger polisen.
– Det är alltid lite skakigt i början i en ny organisation, så beslutet att rekrytera kom först sent på våren. Ansökningstiden har gått ut nu, men vi har nog inte några på plats förrän i höst. Det har tyvärr gjort att väntetiderna ökat, säger Martin Suserud, chef för tillståndsgruppen, till Värmlands Folkblad.

Jägare utan tidigare licenser prioriteras
Att det tar längre tid att få vapenlicenser gör att många värmländska jägare är oroliga för att de kanske inte hinner få dem innan höstens älgjakt. Martin Suserud menar att polisen är medvetna om det och kommer att prioritera jägare som inte har licens sedan förut.
– Vi kommer att prioritera de jägare som inte tidigare haft licens. Problemet kan vara om nåt saknas i ansökningarna så det måste kompletteras, vilket är ett vanligt bekymmer. Då kan det bli svårt att hinna, säger han till Värmlands Folkblad.