Även Svenska kyrkan känner av vargatiderna. Till exempel Uppsala stift har tvingats sänka jaktarrendena med upp till 70 procent i vargrevir
Foto: Marc Herrmann/Shutterstoc.com Även Svenska kyrkan känner av vargatiderna. Till exempel Uppsala stift har tvingats sänka jaktarrendena med upp till 70 procent i vargrevir

Vargar tvingar kyrkan att sänka jaktpriserna

På grund av vargrevir har Uppsala stift tvingats till kraftigt sänkta priser på jaktarrenden.
– Vi har sänka arrendepriser avsevärt. Det rör sig om prissänkning på mellan 50 och 60 procent, säger Bo Harryson, jaktansvarig vid Uppsala stift.

Jakt & Jägare har tidigare berättat att en rad markägare tvingats sänka sina priser på jaktarrenden i områden där det finns vargrevir. Exempelvis Sveaskog, Stora Enso och AB Carl Hedin har sänkt arrendena med upp till 50 procent i vargtäta marker.
Uppsala stift har ungefär 50 000 hektar jaktbar mark, som sträcker sig från Mälaren och upp till Medelpad. Även här har vargen gjort att man tvingats sänka priserna.

Började i Åmot
– Vi började se det här redan i början av 2000-talet uppe i Åmot i Gästrikland när vi fick en vargetablering där, berättar Bo Harryson.
Uppsala stift försökte då att följa Storas priser även om de har ett annat system för prissättningen.
– Stora tar ju ut en fällavgift i efterhand. Vi har ingen fällavgift utan vi gör en beräkning i förväg som vi baserar priset på, förklarar Bo Harryson.
Idag har Uppsala stift minst sex vargrevir på sina marker, vilket gör jaktarrendena allt mindre attraktiva. I Roslagen har kyrkan nästan 900 hektar som berörs av Rialareviret.

”Drastisk nedgång av småvilt”
– I Roslagen har vi sett en drastisk nedgång av framför allt småvilt som rådjur på grund av vargen. Men även älgstammen har påverkats, kommenterar Bo Harryson.
Även Karlstad stift har sänkt sina arrendepriser i de områden som berörs av varg.
– Vi gjorde en reduktion av priserna på småviltjakten med 25 procent för fyra år sedan, säger Pierre Magnusson, fastighetshandläggare vid Karlstad stift.
För att veta vilka marker som verkligen berörs av vargrevir görs årligen en avstämning med vargforskarna vid Grimsö för att kunna sätta rätt priser.
– Ett revir kan ju flytta sig och det kan försvinna. Därför kollar vi årligen var reviren finns, säger Pierre Magnusson.
Karlstad stiftets marker omfattar 48 000 hektar och finns förutom i Värmland också i Dalsland samt en del i Örebro län.