Foto: Mostphotos Närmare fyra år efter den omdiskuterade vargjakten har den högsta norska rättsinstansen sagt sitt – jakten var laglig.

Vargjakten var laglig – viktig norsk domstolsseger

Norska vargentusiaster förlorade ett symbolladdat mål i Høyesteretten. Domstolen fastslår att det inte var fel av staten att besluta om licensjakt på varg i Letjenna-reviret 2019.

Det är den norska motsvarigheten till Högsta domstolen – Høyesteretten som slutligen avdömt ett mål som vandrat genom rättsinstanserna sedan 2019.

Jakten stoppades

Upprinnelsen var att den vargpositiva organisationen, Noah – för djurens rättigheter, överklagade licensjakten på varg i Letjenna-reviret där fyra av sex tilldelade vargar hann fällas innan jakten stoppades.

Noah anser att norska staten bryter mot lagen då den tillåter jakt på varg som Noah menar är en hotad art. Dessutom hävdar organisationen att det aktuella reviret ligger inom ”vargzonen” som utgör fem procent av landets yta – ett område där vargen ska vara mer skyddad än på andra platser.

Noah vann den första rättsstriden i tingsrätten, men målet överklagades till lagmannsretten. Regeringen underströk att bevarandemålet om sex revir och mellan 40 och 60 vargar uppfyllts med marginal under flera år.

En enig domstol

Men också lagmannsretten fastslog att jakten varit olaglig och målet överklagades till den högsta norska rättsinstansen, Høyesteretten, som nu fastslår att vargjakten var laglig.

En enig rätt menar att det faktum att beståndsmålet uppnåtts är av stor betydelse men inte helt avgörande. Viktigast för bedömningen är, ansåg domstolen, att lokalpolitiska och konfliktdämpande intressen väger tyngre än bevarandeintressen.