Vargstammen är nästan exakt lika som för ett år sedan, visar den nya statusrapporten från Viltskadecenter.
Vargstammen är nästan exakt lika som för ett år sedan, visar den nya statusrapporten från Viltskadecenter.

Vargstammen nästan helt oförändrad

Av den nya officiella statusrapporten för varg framgår att det i april 2010 fanns cirka 190 vargar i Sverige. Det är snudd på exakt samma läge som året innan, vilket betyder att vargjakten i vintras var nära nog perfekt avvägd, samt att mycket nu talar för en liknande vargjakt i vinter.

Rapporten blir en del av underlaget införför det kommande vargjaktsbeslutet och trots tidigare spekulationer om att vargjakten ska krympa – på grund av nya sätt att räkna – så talar nu mycket för att vargjakten kan bli i stort sett oförändrad.
– Det mesta tyder på att vargstammen ser nästan exakt likadan ut i dag som för ett år sedan. Det enda frågetecknet just nu är antalet säkra föryngringar. Men nu när snön har kommit börjar rapporterna komma in, säger Olof Liberg, koordinator i vargforskningsprojektet Skandulv.

Balanserad vargstam
Slutsatsen av rapporten är att det senaste årets vargförvaltning, som bland annat inkluderade vargjakten i januari, lyckades nästan perfekt. Vargstammen balanserades, vilket i stort var målet med regeringens vargpolitik.
Resultatet är anmärkningsvärt. Mot bakgrund av de snäva gränserna – maximalt 210 vargar och minst 20 föryngringar – samt osäkerheten med skyddsjakter, övrig dödlighet och reproduktion är det en bedrift att man (med reservation för antalet föryngringar) nu är tillbaka till utgångsläget.

Tur och skicklighet
– Definitivt, konstaterar Liberg. Det beror på duktig inventeringspersonal, duktiga forskare och duktiga förvaltare.
– Och i ärlighetens namn beror det också på en del tur. Det var till exempel lyckosamt att Naturvårdsverket var aningen försiktig vid tilldelningarna inför licensjakten i vintras. Från forskarsidan hade vi räknat med en tillväxt mellan 13 och 19 procent. Det blev 14 procent. Det var alltså rätt att räkna lågt.
Förra veckans uppgifter om att Naturvårdsverket vill sätta en brytpunkt (då vargstammens storlek ska bestämmas) till våren är under diskussion, och signaler från flera håll antyder att det långt ifrån är säkert att det blir så.

Oundviklig kompromiss
Regeringsbeslutet säger tydligt att 210 vargar är en maxgräns. Genom att beräkna stammen som ett medelvärde av vad man har i början av året och vad man avslutar året med så kan man hävda att man befinner sig på den gränsen.
I debatten finns det dels de som vill se 210 vargar som en minimigräns och dels de som vill se 210 vargar som en absolut gräns, som inte någon gång under året får överstigas. I det sistnämnda fallet bryter man emellertid mot regeringsbeslut att det ska finns minst 20 föryngringar.
– Det kan man nog säga med säkerhet. Skulle vargstammen skjutas ned så att den aldrig, vid någon tidpunkt under året, når över 210 individer så kommer vi aldrig att klara gränsen på 20 föryngringar, säger Liberg.

52 par och grupper i Skandinavien
Den nya statusrapporten har sammanställts av Viltskadecenter och högskolan i norska Hedmark. De som bidragit till rapporten är bland annat Skandulv, Sveriges Lantbruksuniversitet, finska Vilt- och fiskeriforskningen och länsstyrelserna
Rapporten visar att det mellan oktober 2009 och februari 2010 registrerades 52 familjegrupper och vargpar i Skandinavien. Samtliga var i huvudsak koncentrerade i ett begränsat område i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro län.
Totalantalet vargar under samma period bedöms ha varit minst 252 och maximalt 291 vargar, varav mellan 33 och 39 vargar hör till Norge och 33–37 vargar delas av Norge och Sverige.