Kenneth Johansson‚ C-ledamot i riksdagen, vill inte ha fler vargar i Sverige.
Kenneth Johansson‚ C-ledamot i riksdagen, vill inte ha fler vargar i Sverige.

”Vargstammen ska inte bli större”

– Vargstammen ska inte bli större än i dag.
Det sa centerpartistiske riksdagsledamoten Kenneth Johansson, enligt Dalarnas Tidningar (DT), när han under måndagskvällen gästade Långshyttans Älgpark i södra Dalarna.

Kenneth Johansson kritiserade den svenska rovdjurspolitiken, eller snarare bristen av den, som tidningens utsände uttrycker det. 
– Det är inte Naturvårdsverket eller EU som ska styra vår rovdjurspolitik, länen måste få större ansvar, sa han enligt DT.
Kenneth Johansson håller dock fast vid den linje som de svenska myndigheterna slagit in på: De vargar som inte spårats är inte kvalitetssäkrade och finns därmed inte. I exempelvis Finland beräknar myndigheterna vargstammens storlek genom att räkna föregående års inventeringar plus beräknade föryngringar. Därför uppgår den svenska vargstammen, enligt Kenneth Johansson, till cirka 200 djur.

”Allianskompromiss”
Enligt tidningens utsände vill Kenneth Johansson och centern att antalet vargar inte får bli fler i Sverige. Helst hade centern velat att 200 vargar blev taket för hela den Skandinaviska vargstammen. Men där fick det lov att bli en kompromiss med övriga regeringspartier. Samtidigt efterlyser Kenneth Johansson krafttag för en långsiktigt livskraftig vargstam. Därför behövs det upp till 20 nya vargar i aveln.
 
Partipolitik
I dag finns i stort sett hela den svenska vargstammen i ett bälte över Mellansverige och det är ett bekymmer, tycker Kenneth Johansson. När mötesdeltagare i Långshyttan framförde att Sverige gott och väl kan hysa 200 vargar, bara de är fördelade över hela landet, lovade han att ”ta med sig det”. Han passade också på att göra partipolititik av vargfrågan.
– Vänstern och Miljöpartiet säger nej till jakt på varg och Socialdemokraterna mörkar. V och MP vill också riva upp förändringen i jaktförordningen som ger tamdjursägare möjlighet att skydda sina tamdjur, sa Kenneth Johansson enligt Dalarnas Tidningar.
Han tycker att oppositionens förslag skulle vara ett drastiskt sätt att vrida klockan tillbaka.