Inom de kommande tio åren kommer jakten på vildsvin och rovdjur att bli minst lika betydelsefull som älgjakten, tror LRF.
Foto: Magnus Östin Inom de kommande tio åren kommer jakten på vildsvin och rovdjur att bli minst lika betydelsefull som älgjakten, tror LRF.

Vildsvin snart lika vanliga som älgar

Sveriges cirka 80 000 vildsvin förökar sig rekordsnabbt. Redan inom tre-fyra år bedöms de vara dubbelt så många. Skadorna ökar också snabbt och bara under 2007 ökade antalet trafikolyckor med vildsvin med hela 56 procent. Det visar en rapport som LRF tagit fram.

LRF vill öka avskjutningen genom ökad samverkan mellan jägare och markägare.

LRF vill även samla krafterna mot vildsvinen.

– Vildsvinens utveckling i Sverige saknar motstycke. Inget annat däggdjur har spridit sig så snabbt och förökat sig så fort. Inom de kommande tio åren kommer vildsvin- och rovdjursjakten att bli minst lika betydelsefull som älgjakten, säger LRF:s jakt- och rovdjursexpert Börje Waldebring.

Ger ökad jakt

Samtidigt som LRF ser möjligheter med en ökad jakt är organisationen djupt oroad över den snabba ökningen av antalet skador som vildsvinen orsakar.

– Många lantbrukare i vildsvinstäta områden får sina grödor helt förstörda liksom villaägare sina trädgårdar. Till det kommer det snabbt ökande antalet trafikolyckor. Lyckligtvis har det hittills mest handlat om materiella skador, säger Börje Waldebring.

LRF har med hjälp av Svensk Naturförvaltning tagit fram en rapport om vildsvin. Syftet är att sprida fakta om det nygamla viltet.

LRF vill ansvara för svinförvaltningen

– Det är rimligt att LRF, som organiserar ägare och brukare av jord och skog, tar ett huvudansvar för att åstadkomma en gemensam förvaltning av vildsvinsstammen. För att lyckas krävs att markägare, arrendatorer och jägare samverkar, men också ett ökat stöd från samhället, säger Börje Waldebring.

LRF beslutade tidigare i år på sin förbundsstämma att jobba för en ökad avskjutning av vildsvinsstammen och en lagstadgad möjlighet till viltskadeersättning vid omfattande skador. LRF vill också se en av samhället finansierad skadeinventering.

Läs hela sammanställningen:

http://www.lrf.se/data/internal/data/11/62/1211982865671/Vildsvin%20LRF%20lagupplost%20080506.pdf