Vill få bort tvång i viltvårdsområden

När viltvårdsområden fungerar bra är de en tillgång för jägare och markägare. Däremot bör allt tvång som inskränker äganderätten tas bort när Naturvårdsverket nu ser över reglerna, skriver Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund, i en debattartikel i ATL.

Solveig Larsson framhåller att Jägarnas Riksförbund inte har någonting emot viltvårdsområden. Det kan i många fall stämma överens med förbundets tankar om ansvar, frivillighet och samarbete.

Naturvårdsverket utreder
”Problemen uppstår i de fall där frivilligheten åsidosätts och samarbetet inte fungerar – det är där vi vill ha förändringar. Förändringar som vi hoppas ska komma i och med den utredning som Naturvårdsverket startat om regelförenklingar i viltvårdsområden. Utredningen ska gå i mål senast den 30 november och tar fart med en konsultation med berörda myndigheter och intressen den 11 maj”, skriver Solveig Larsson.

Två problem
Hon ser två problem med dagens lagstiftning: Att markägare kan tvingas in i viltvårdsområden och att markägare kan nekas att gå ut.
”I det första fallet har frivilligheten åsidosatts genom att den enskilde markägaren inte själv kan bestämma över sin mark och ibland även exkluderas från sin jakträtt. I det andra fallet har samarbetet inte fungerat, en markägare som inte vill vara kvar i ett VVO ska rimligen inte kunna tvingas vara kvar”, skriver Solveig Larsson.

Läs hela debattartikeln här