Vill ha enklare om vildsvinskött

Johan Hultberg (M), Miljö- och jordbruksutskottet, har i en interpellation riktad till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) förslag om hur vildsvinskött lättare ska nå konsumenter.

Johan Hultberg (M) skriver i interpellationen att vildsvinsstammen ökar explosionsartat och orsakar allt större skador, särskilt för jorbruket. För att stimulera ökad jakt bör efterfrågan på vildsvinskött öka, och därför anser Johan Hultberg att det bör bli enklare för jägare att sälja vildsvinskött till konsument.

Trikintest tillräckligt
Ett led i detta är att jägaren ska få sälja vildsvinskött med intyg om att det testats för trikiner. Hultberg menar också att det är rimligt att ställa krav på utbildning för de jägare som vill sälja vildsvinskött till andra privatpersoner.
”Kravet på att allt viltsvinskött som säljs måste passera en vilthanteringsanläggning behöver dock avskaffas för att bättre avsättningsmöjligheter, och därmed bättre incitament för jakt, ska skapas. Detta är fullt möjligt utan att äventyra livsmedelssäkerheten”, skriver Johan Hulberg i interpellationen.

Ministern får två frågor
Två frågor riktas direkt till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S):
• Avser statsrådet att agera för att öka kunskapen om viltkött och efterfrågan på viltkött, och i så fall hur?
• Är statsrådet beredd att ta initiativ till en lagändring som möjliggör för jägare att, i en begränsad omfattning, sälja vildsvinskött direkt till konsument med krav på trikinprov men utan krav på att köttet måste ta omvägen genom en vilthanteringsanläggning