Foto: Mostphotos Naturvårdsverket har beviljat sex forskningsprojekt bidrag från Viltvårdsfonden.

Viltforskning får dela på drygt 18 miljoner kronor

Hur påverkas vildsvin av jakt? Och hur beter sig klövvilt vid predation och jakt? Det är några av de saker som forskare i år får medel från Viltvårdsfonden för att studera.

Naturvårdsverket har beviljat anslag till sex viltforskningsprojekt som får dela på 18 172 000 kronor för perioden 2024–2026.

Ett par av projekten är fortsättningar på den forskning som sedan några bedrivs i området som brann i Ljusdal i Hälsingland sommaren 2018. Forskarlag har bland annat gps-märkt björn, varg och älg i området.

Skandinaviska björnprojektet ska fortsätta studera björnens predation och interaktion med andra arter, samt förbättra populationsuppskattningen av björn i Skandinavien. Och vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska forskare studera hur klövvilt beter sig vid predation och jakt. Dessa forskarlag samarbetar både med varandra och Skandulv.

Klövvilt och avskjutningsdata

Två andra projekt som bedrivs vid SLU får också finansiering.

I det ena ska forskare ta reda på hur vildsvinens aktivitet, val av boplats, rörelsemönster och den sociala strukturen inom gruppen förändras vid jakt. Och i det andra ska vävnadsprover från ben och hår från skjutet klövvilt, som har lämnats in av jägare, analyseras för att visa vilken föda som djuren har levt på.

Ytterligare två projekt som får anslag handlar om att vid Högskolan i Kristianstad studera gäss och svanars påverkan på våtmarkers ekosystem, samt att Svenska Jägareförbundet i samarbete med Linköpings universitet ska vidareutveckla det skattningsverktyg som i dag används för att avskjutningsstatistiken ska bli mer exakt.

Finansieras av viltvårdsavgiften

Pengarna som dessa forskningsprojekt tilldelas kommer från Viltvårdsfonden, vars medel byggs upp av den viltvårdsavgift som alla som jagar i Sverige ska betala.

Kriterier för att få finansiering från fonden är att forskningen har hög vetenskaplig kvalitet och relevans, och att den ska komma till praktisk användning i arbetet med vilt och jakt vid myndigheter och organisationer.