Älgjakt i vargmarker kräver att jaktledaren söker av området för att minimera risken för angrepp på hundar – det menade försvarets expertvittne.
Foto: Mostphotos Älgjakt i vargmarker kräver att jaktledaren söker av området för att minimera risken för angrepp på hundar – det menade försvarets expertvittne.

Vittnen och experter om Karl Hedin

Sammanfattning av rättegångens femte dag

I dag framträdde försvarets vittnen i rätten, bland dem en jaktexpert. Han slog fast att det hör till en jaktledares plikter att söka av ett område efter varg om hundar ska släppas där.

Utfrågningarna av vittnena gick inledningsvis snabbt. En tidigare anställd hos Karl Hedin hördes först. Det var han som den 26 oktober 2018 uppfattade vad han trodde var ylande från varg.
Dagen därpå planerades en stor jakt med Karl Hedin som jaktledare. Vittnet berättade därför för den åtalade 30-åringen om ylandet.
Den senare kontaktade Karl Hedin, de båda begav sig ut i skogen och händelseutvecklingen som ledde till åtalet mot Karl Hedin tog sin början.

Svårt att minnas allt
Lång tid har gått. Vittnet kunde inte minnas alla detaljer och hänvisade vid något tillfälle till vad han sagt i förhör. Han medgav att han, då han hörde ylanden, inte var säker på att det rörde sig om varg. Det kunde lika gärna vara en hund.
Också Karl Hedins syster vittnade. Hennes samtal med brodern spelades in i samband med polisens hemliga telefonavlyssning. På grund av sitt släktskap med den åtalade har hon ingen vittnesplikt, men valde ändå att vittna.
Både advokat Sven Severin och åklagare Lars Magnusson uppehöll sig kring ordalydelserna i hennes samtal med brodern. Vad menades med ”kungen” och ”gråben”?
Svaren landade påfallande ofta i att det rörde sig om en skämtsam jargong.

Expertvittnet stödjer Hedins version
Det sista vittnesmålet avlades av en person med stor erfarenhet av jakt i Mellansverige, inklusive vargjakt. Vittnet fastslog tidigt att vargjakt är svår att bedriva.
Advokat Sven Severin ställde därefter några frågor med koppling till den där omtalade höstdagen 2018 då vargylanden eventuellt hördes.
Bedömde expertvittnet med sin erfarenhet av jakt att någon med Karl Hedins jaktliga bakgrund skulle ge sig ut att jaga varg under någon timme dagtid?
Inte troligt.
Bedömde expertvittnet att man framgångsrikt kan jaga varg under någon timme dagtid utan vidare förberedelser?
– Nästan noll chans att komma till skott, menade vittnet.