Wachtel – kortdrivare på frammarsch

Den driver rådjur, hjort och älg och har viltskärpa nog för att vara effektiv på gris. Lägg därtill ett stort spårintresse och goda apportanlag framför allt i vatten.
En ultimat jakthund?
Allt fler tycks anse det. Wachtelhundens popularitet ökar för varje år.

I en tid när många jakthundsraser minskar i antal utgör wachtel, tillsammans med bland annat tysk jaktterrier, ett lysande undantag. Registreringssiffrorna har närapå tredubblats de senaste tio åren. Wachtelhunden är idag den femte största jakthundsrasen i Sverige.

Rasen är som många kontinentala jakthundar en generalist. Den används som kortdrivare, apportör och eftersökshund och kan också fungera som stöthund på sjöfågeljakten.

Skapar skottchanser

Wachtelns drevsätt skapar många skottchanser i vilttäta såter – en eftertraktad egenskap idag när allt, även jakten, ska gå fort.

Också viltstammarnas utveckling spelar en roll för wachtel-boomen. Wachteln anses vara utmärkt på gris, vilket placerar den högt på många jägares önskelista. Med sitt arbetssätt relativt nära föraren är den dessutom inte lika utsatt för vargangrepp som de mer stordrivande hundarna.

Wachtelhunden passar helt enkelt väl in i både jaktens och jägarnas förändrade förutsättningar.

Avlad för klövviltjakt

Namnet till trots har wachtelhunden aldrig varit avsedd som någon vaktelhund. Den avlades fram i Tyskland i slutet av 1800-talet med bland andra långhårig vorsteh, münsterländer och spaniels som grund. Syftet var att skapa en hund för klövviltjakten.

Till Sverige kom wachteln på 1930-talet. De första årtiondena förde rasen en ganska blygsam tillvaro i vårt land.

Den stora förändringen kom med 1980-talets rådjursexplosion. Behovet av en hundtyp för snabbare jakt gjorde att wachtelhunden började öka i antal.

Minst två minuter

Sedan 1992 prövas wachtelhundar vid speciella wachtelhunds-prov i Sverige. I högsta klassen, öppen klass, ska hunden bland annat visa ett bra skogssök och driva vilt i minst två minuter.

Hundarna prövas även vid apport på land och i vatten samt i spårarbete. Sedan några år tillbaka anordnas dessutom speciella vildsvinsprov.

De flesta wachtelhundarna finns idag i Syd- och Mellan-

sverige och jagar rådjur, älg, hjort och vildsvin. Rasen ingår även ofta i rasblandningar med älghundar som gråhund för att få fram så kallade grishundar som både driver och ställer vildsvin med skall.

Sina mångkampartalanger till trots visar wachtelhunden sin verkliga styrka i skogen.

Den är en utpräglad kortdrivare, framavlad för att prestera korta drev och effektiv jakt.

Söket hos en wachtel är viktigt. Det ska vara självständigt och anpassat till såtens storlek. När hunden finner färska slag börjar den driva med skall.

Drevtiden varierar mellan några minuter och en kvart, ibland upp till en halvtimme. Hur länge hunden driver beror på drevdjurets beteende och såtens storlek, men också på hur hunden jagats in.

En kortdrivare ska aldrig följa med drevdjuret på långskjuts ut ur marken.

Modig hund

I kontakt med vildsvin är wachteln vanligen modig, lagom skarp, smidig och snabb, även om för djärva hundar – och förare – finns. Rasen är i allmänhet bra på att spränga vildsvinen och driva dem mot skyttarna. Ståndskall får betraktas som bonus.

Wachteln har också stort spårintresse och viltskärpa, vilket gör den lämplig att både söka och avfånga skadat vilt. Den gillar att simma och blir med rätt träning en duglig apportör på sjöfågeljakten. Men räkna med mer arbete än hos rena apporterande raser.

Rasens svaghet är densamma som dess styrka – bredden. En wachtel kan aldrig matcha spårnoggrannheten hos en drever, förmågan att memorera nedslags-platser hos en labrador eller den bayerska viltspårhundens goda näsa. Den duger till allt men är inte bäst på något, som någon uttryckte det.

I gengäld klarar sig wachtelägaren med en hund istället för en rad specialister.

Kan skalla sämre

Som wachtelspekulant bör man vara uppmärksam på några saker. Individer som skallar sämre finns, liksom de vars sök är för trångt. Om du tvivlar – be att få jaga med föräldradjuren innan du bestämmer dig.

Tänk också på hälsan. Rasens största problem är felutvecklade höftleder, höftledsdysplasi (hd). I mitten av 1980-talet drabbades nära hälften av hundarna. Idag har andelen sjunkit till runt 15 procent.

Hundar med hd får inte användas i aveln. Inom wachtel förekommer även hudproblem som klåda, håravfall och eksem. Fråga uppfödaren om föräldra-djuren visat några symptom.

Enligt rasklubben är wachtel-uppfödarna seriösa. Men i raser där efterfrågan är större än tillgången finns alltid risken för mindre nogräknade valpförsäljare.

Mentalt är wachtelhunden en vaken, vänlig, stabil och anpassningsbar hund. Den mår bäst av att leva tillsammans med sin familj. Man ska dock inte låta lura sig av dess charmiga, brunlockiga uppsyn.

För tidig injagning

Enligt ett tyskt ordspråk ”utnyttjar wachtelhunden hänsynslöst sin herres alla fel”. Ett vanligt sådant är att jaga för tidigt med hunden. Wachteln har stor jaktlust och kan utan ordentlig grunddressyr bli för självständig.

En kortdrivares kanske viktigaste egenskap är att alltid återvända till sin förare när drevet är slut. Ett bra råd är därför att ta det lugnt med jakten den första säsongen och istället ägna tiden åt att träna kontakt och inkallning. Då är chanserna goda att wachteln lär sig att anpassa sök och drevlängd till storleken på just din mark.

Rasfakta wachtelhund

Hemland: Tyskland.

Helhetsintryck: Enligt rasstandarden ska wachtelhunden vara medelstor, långsträckt och muskulös med kraftig benstomme och ädelt huvud. Till karaktären ska den vara livlig, läraktig, vänlig och med ett stabilt psyke. Rasen får inte vara aggressiv.

Mankhöjd: för hanhund 48-54 centimeter, tik 45-52 centimeter.

Vikt: cirka 18-25 kilo.

Päls och färg: Pälsen är tät och lockig, längre på ben och svans. Den vanligaste färgen är brun. Även röda hundar förekommer. Den andra huvudfärgen är skimmel (bruna och vita hårstrån tätt blandade). Dessutom finns skäckar, vita med stora bruna eller rödaktiga fält.

Hälsa: Inom rasen förekommer höftledsdysplasi, hd, armbågsledsdysplasi, ad, och ögonsjukdomen PRA. Även olika hudproblem finns. Köper du en SKK-registrerad valp är föräldradjuren ögonlysta utan anmärkningar och har fria höfter samt känd armbågsstatus.

Rasklubb: Svenska Wachtelhundklubben,

www.wachtelhundklubben.org

Wachtelägarnas bästa tips

Patrik Henriksson, Ronneby:

Varför har du wachtelhund?

Jag jagar mest rådjur, lite gris och ibland kråka och skata. Därför ville jag en hund som klarar att driva, stöta, apportera och göra eftersök.

Beskriv din hunds bästa och sämsta sidor.

Debbie är väldigt viltintresserad och har verkligen viljan att finna. När vi tränade apportering gick det sådär med dummien. När jag plockade fram fågeln fungerade apporten direkt. Däremot kunde söket vara större. Jag hoppas det blir bättre när hon blir äldre. Än är hon bara 18 månader.

Ditt bästa tips till blivande wachtelägare?

Tillbringa mycket tid i skogen så att hunden blir skogsvan. Släpp hunden och låt den utforska marken själv. Undvik att kalla in för ofta, då finns risken att söket blir för trångt.

Maria Westerberg, Skellefteå:

Varför har du wachtelhund?

Vi jagar älg, rådjur och sjöfågel och ville ha en hund som klarar allt, istället för en rad olika hundar. Wachteln är inte så vanlig här uppe, men den fungerar utmärkt som skogshund. Rasen är anpassningsbar och kan lära sig att söka ut när det inte finns några såtgränser.

Beskriv din hunds bästa och sämsta sidor.

Diva och Nova är bra jakthundar, lättlärda och arbetsvilliga, och mycket trevliga familjehundar. Men de är också mycket energikrävande. Nu under sommaren när man inte får släppa tränar jag mycket spår och vattenarbete. Annars klättrar de på väggarna.

Ditt bästa tips till blivande wachtelägare?

Vänta med att skjuta de första gångerna hunden driver. Skjuter man direkt efter upptag lär sig hunden lägga av. I stora skogar som våra får drevet gärna vara uppåt 15-20 minuter.

Karin Kvick, Enhörna:

Varför har du wachtelhund?

Vi jagar mycket klövvilt och även fågel, bland annat på större godsjakter men även på mindre jakter i Sörmland. Då passar wachteln bra eftersom den stöter, driver, apporterar och gör eftersök.

Beskriv din hunds bästa och sämsta sidor.

Två-årige Foppa är otroligt energisk och vill gärna vara till lags. En nackdel är att han än så länge är lite för ivrig. Han kan till exempel lägga ner onödigt mycket energi vid en apport, men oftast löser han uppgiften. Penny, 11 år, är en utmärkt apportör. Som ung hängde hon ibland på drevdjuren för länge om de gav sig ut ur marken, men idag jagar hon närmare husse och matte.

Ditt bästa tips till blivande wachtelägare?

Börja inte jaga med hunden förrän den är mentalt och fysiskt mogen för det, efter cirka ett års ålder. En omogen hund som springer på något otäckt i skogen kan bli avskräckt för lång tid framåt. Och träna mycket vardagslydnad! Det tar inte bort jaktlusten utan gör hunden till en trevligare jaktkamrat.

Michael Grennard, Enhörna:

Varför har du wachtelhund?

Wachteln har stor jaktlust och tillräcklig dådkraft för att kunna ställa och avfånga vid eftersök. Den driver lagom långt, runt tio minuter. I en sörmländsk viltrik såt ger det närmare fem drev i timmen. Dessutom har man den normalt alltid med sig hem efter jakten.

Beskriv din hunds bästa och sämsta sidor.

Bianca har ett utmärkt wachtelsök, men hon kunde kanske vara lite jämnare. Channies bästa sida är att hon är absolut ärlig i sitt drevskall. Dessutom går hennes tassar aldrig sönder trots jakt på skare fyra dagar i veckan. Möjligtvis kunde hon ha ett vidare sök.

Ditt bästa tips till blivande wachtelägare?

Välj noga efter vilka hundar du köper valp. Om de jagar gris är chanserna stora att avkomman jagar det mesta. Det finns också linjer utan så mycket jaktlust, hundar med hälsoproblem och bristande mentalitet. Undvik att jaga in hunden när fler hundar är med. Annars lär sig unghunden gärna att hänga på andra istället för att jaga självständigt.