Skytte med ”fältmässigt” stöd. Tjejkurs på Jägarnas Riksförbunds Sterte jägarskola. Under ledning av Christer Holmgren och Ulla Lodesten fick de kvinnliga deltagarna träna praktiskt jaktskytte, som ökar möjligheten att klara riktiga jaktskott.
Foto: Ann Östenson Skytte med ”fältmässigt” stöd. Tjejkurs på Jägarnas Riksförbunds Sterte jägarskola. Under ledning av Christer Holmgren och Ulla Lodesten fick de kvinnliga deltagarna träna praktiskt jaktskytte, som ökar möjligheten att klara riktiga jaktskott.

Dags att träna jägarmässiga skott

Vad är jägarmässiga skott?
Det är ett säkert och snabbt dödande skott och ingen chansning. Så är det för de allra flesta jägare – men inte alltid!
Man skjuter inte gärna på sittande fågel eller sittande hare med hagel – viltet skall ha sin chans. Chans att bli skadskjutet?

Regeringens har lämnat direktiv till Naturvårdsverket att finna vägar för att stoppa den snabba tillväxten av vildsvinen i vårt land.

Att se vad man skjuter på vid nattliga åtelsittningar underlättar

en möjlighet att tillåta så kallade ”östeuropeiska” nattsikten för jakt. Det här är något som bör diskuteras.

Åteljakten på vildsvin äger rum främst på natten då de nattaktiva svinen söker sin näring. I stället för att skjuta på svarta siluetter kan jägaren med sådana sikten se ordentligt och avlossa ett ”jägarmässigt skott”.

Jag kan inte förstå varför man inte skall få lov att döda så säkert som möjligt. Det är fel tänkt om siktet som sitter på bössan avgör vilken moral och etik jägaren har.

Som jämförelse kan man ta kikarsiktet. För cirka 40 år sedan år sedan kom japanska sikten med enligt dåvarande förhållanden låga priser ut på marknaden och kunde därmed bli var mans egendom.

Då var ”vän av ordning” i insändare i svensk jaktpress helt övertygad om att de flesta viltslagen i vårt land var starkt utrotningshotade. Anledningen var att detta hjälpmedel flyttade skytten mycket närmare viltet och därmed underlättade jakten – vi vet alla hur det gick!

Åk till skjutbanan och träffa kamrater sedan kan du skjuta vilt…

En medlem i mitt jaktlag hade skjutit fem bom på klövvilt på rad. Ingen träff. Väl genomförda eftersök kunde inte påvisa annat.

Vid det sista tillfället fungerade jag som jaktledare. Jag tog honom åt sidan och bad honom vänligt att vid tillfälle ta sig till skjutbanan för att kontrollera sin bössa.

– Skjuter den rätt måste du börja träna, sade jag till honom.

Han blev så förnärmad av detta besked så han genast beslutade sig för att lämna jaktlaget. Det är känsliga saker det här!

För ett antal år sedan beslöt min jaktskytteklubb att man skulle försöka få fler jägare till skjutbanan för att träna skytte och kanske vinna några nya medlemmar.

Det annonserades i lokalpressen och sattes upp anslag i jaktaffärer. Gratis ammunition och lerduvor utlovades samt hjälp av utbildad instruktör.

Klubben bjöd också på kaffe och sillamacka. Det kom tio personer – åtta av dem var redan ”frälsta” och tog chansen till gratisträning!

Min erfarenhet är att många jägare idag tycker att jaktskyttet är för svårt och endast för elitskyttar, det liknar mer trickskytte än jaktskott.

De är rädda att göra bort sig och avstår därför från att träna. Vi måste därför hitta ett ”jägarmässigt” övningsskytte som också är roligt och enkelt att genomföra. Jag tycker det skulle vara intressant med en diskussion om hur vi verkar för ”ett jägarmässigt skott”.

Bo Magnusson, Smygehamn