Peter Stormare som renskötaren Klemens. Filmen ”Varg” belyser hur konflikten människa och rovdjur kan skapa djupa tragedier. Vi politiker har ett ansvar att skapa en balans mellan människor och rovdjur, skriver moderaternas jaktpolitiska talesman.
Foto: Aina Bye Peter Stormare som renskötaren Klemens. Filmen ”Varg” belyser hur konflikten människa och rovdjur kan skapa djupa tragedier. Vi politiker har ett ansvar att skapa en balans mellan människor och rovdjur, skriver moderaternas jaktpolitiska talesman.

”Dags för samma förvaltning av vilt och rovdjur”

Jordbruksdepartementet förvaltar idag det jaktbara viltet, medan de stora rovdjuren förvaltas av miljödepartementet. Genom splittringen, tror jag, att man tappar fokus och att det istället blir dels två skilda visioner om förvaltning, dels en konflikt mellan två delar inom staten.

Det är också märkligt för den enskilde markägaren. Äger man skog utgår jag från att man uppfattar att det är en mark som inkluderar en fauna och att allt bör behandlas som en enhet. Uppdelningen upplever jag som märklig och utgångspunkten verkar ha varit den politiska organisationen, och inte viltets eller de som förvaltar viltet och lever nära skogens bästa.

Splittrad förvaltning tappar helheten

En splittrad förvaltning, som fördelar frågorna på olika delar, riskerar att leda till att vi tappar helheten, och det kommer att gå ut över naturen. Om vi inte förvaltar rovdjur och deras bytesdjur ihop, riskerar vi exempelvis att kombinationen jakt och rovdjur skadar viltstammarna.

Rovdjurens ställning riskerar också med dagens förvaltning att bli väldigt problematisk. De riskerar att nå så stora populationer att de inte länge accepteras av den lokala befolkningen. Människor blir arga för att de inte kan jaga och för att tamdjur rivs av rovdjuren.

Filmen ”Varg” och verkliga tragedier

Ofta finns också en rädsla för rovdjuren eller andra konflikter kan uppstå. Detta kan legitimera tjuvjakt, vilket utöver att det är brottsligt riskerar att bli en tragedi för både människa och djur. Inte minst filmen ”Varg” belyser hur konflikten människa och rovdjur kan skapa djupa tragedier. Vi politiker har ett ansvar att skapa en balans mellan människor och rovdjur.

Min fundering är om inte också skogen bör inkluderas i en samförvaltning med vilt och rovdjur.

Jag är bestämt av uppfattningen att frågan måste undersökas, så att vi kan få en förvaltning som bygger på en helhet snarare än delar.

Det bästa för naturen

Jag har gjort en reflektion, eftersom skogen och den öppna marken, som är det vildas huvudsakliga miljö, hanteras av Jordbruksdepartementet kan det finnas en poäng att även viltförvaltningen finns där. Den miljö som viltet lever i måste givetvis inkluderas i en samförvaltning värd namnet. Så tror jag att det blir en förvaltning som är det bästa för naturen.

Bengt-Anders Johansson (m) riksdagsledamot för Jönköpings län och talesperson i jakt- och viltfrågor