Fem tidigare medlemmar tar avstånd från Folk för varg

Undertecknade har tidigare figurerat i pressen som styrelsemedlemmar i föreningen Folk för varg, tillsammans med Göran Steen, som är ordförande.
Med anledning av hans senaste tal om föreningens spioneri på jägarkåren, infiltrering bland jaktlag och förföljelse av vargar i skogen med hjälp av hundar vill vi meddela följande: Vi vill numera inte på något sätt bli förknippade med Folk för varg eller Göran Steen.

Vi tar avstånd från alla deras metoder vad gäller både djur och människor.

Vi känner oss alla lurade.

Vi har alla uteslutits ur Folk för varg (av Göran Steen ensam) efter att ha ställt oss kritiska till bland annat att medlemmar inte hanteras på ett respektfullt sätt, att medlemmar inte får utlovad medlemstidning som de betalat för, att meningsmotståndare kränks och förlöjligas, att inga stadgar har upprättats och att endast ordföranden har tillgång till och insyn i föreningens ekonomi och kassa.

Den hundgrupp med nio ekipage, som Göran Steen ibland hänvisar till, står under vår ledning. Den har aldrig stått under hans ledning.

Det var vår hundgrupp som i början av september skrämde bort varg från bebyggelsen i Bjursås-trakten genom att vistas där med våra hundar.

Vi tar starkt avstånd från allt som har med Göran Steen och Folk för Varg att göra.

Vår kamp för vargstammens överlevnad går ut på att bygga relationer med både vargvänner, tamdjursägare, jägare, politiker och myndigheter. Inte minst på respekt för vilda djur, som inte ska förföljas med hundar eller hysteriska och okunniga vargkramare.

Våra relationer byggs på ärlighet, där man ska kunna sätta sig tillsammans och diskutera saker på ett civiliserat sätt!

Det är inte hat mot jägare eller tamdjursägare som är vår drivkraft, utan respekt för både djur och människor och en önskan om att hitta lösning så att både människan och naturen mår bra.

Irene Gutekull, Grangärde

Tryggve Hedtjärn, Fränsta

Mae Isaksson, Skövde

Lene Larsen, Rättvik

Lars Nyblom, Tärnsjö