Flest vargattacker mot gårdshundar i Finland

Enligt svenska forskare är det hunden som söker upp vargen som sedan försvarar sitt revir. I Finland visar en studie att det är tvärtom. Hundarna attackerades i 70 procent av fallen på gården. Det var vargarna som sökte upp hundarna och dödandet berodde inte på slumpvisa möten.

Avhandling är skriven av Ilpo Kojola, Seppo Ronkainen, Antero Hakala, Samuli Heikkinen och Sanna Kokko i Wildlife Biologi.

http://www.wildlifebiology.com/2004/kojola.html

De skriver bland annat följande:

”Attacker av varg mot hundar undersöktes i sex finska vargrevir med flockar eller alfapar.

De flesta händelserna (76 procent av 21 fastställda fall) hände i samma revir.

Hundarna attackerades i 70 procent av fallen på gården. Det var klart att vargarna i reviret aktivt sökte upp hundarna och dödandet var inte resultat av slumpvisa möten.

En stark tendens att attackera hundar överfördes till valparna i flocken. Man fann inget som tydde på att tillgången på byte eller antalet tamhundar hade något samband med risken för vargattack.”

Kommer verkligen våra vargar från Finland?

Eller har vargexperten Jens Karlsson på Grimsö missat något?

Ovanstående säger också klart att om en flock börjat attackera hundar kommer den att fortsätta aktivt med det.