”Varg?” ”Nej, tack inte på min bakgård!” Det var ett klart budskap från besökare på jaktmässor när Folkaktionen ny rovdjurspolitik gjorde en enkät.
”Varg?” ”Nej, tack inte på min bakgård!” Det var ett klart budskap från besökare på jaktmässor när Folkaktionen ny rovdjurspolitik gjorde en enkät.

Majoritet vill ha noll vargar i Sverige

En enkät som genomförts vid tre jaktmässor i Sverige visar att 98 procent av dem som svarade inte vill att det ska satsas pengar på vargar i Sverige. En klar majoritet vill ha noll vargar i Sverige. Folkaktionen ny rovdjurspolitik konstaterar att enkäten även visar en kompakt ovilja mot att ha varg i sina egna hemtrakter.

I Runar Brännlunds stora undersökning är underlaget sedan 2004. Drygt 2 500 personer svarade på frågor från SCB. Folkaktionen ny rovdjurspolitik har nu fem år senare haft en enkätundersökning vid tre olika jaktmässor på olika ställen i landet: Elmia, Fäviken samt Grönklitt.
Ur statistiken från SCB lyckades Brännlund slå fast att kostnaderna för rovdjurspolitiken överstiger betalningsviljan hos de tillfrågade.
Obehag hos personer i vargområden är en indirekt betydande kostnad som måste kompenseras, exempelvis via regionala bidrag från staten.

Vill betala för att slippa varg
Det finns även de som är villiga att betala ur egen ficka för att minska rovdjursstammarna.
Det är tydligt att dagens kompensationssystem inte lyckats förankra rovdjurspolitiken bland lokalbefolkningen i vargområden.
En stor majoritet bland lokalbefolkningen i vargområden är inte villig att bidra ekonomiskt till rovdjurspolitiken.
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR) gjorde en enkätundersökning och fick svar från 1 381 personer på landsbygd, 370 personer som bodde i samhälle och 309 personer som bodde i stad.
Statistiken delads även upp i kön och ålder, så man kan fördjupa statistiken kraftigt.

Över 90 procent negativa till varg

• 98 procent av dem som svarade tyckte att en bra livskvalitet för landsbygdsbefolkningen var viktigare än att satsa på varg.
• 98 procent av dem som svarade tyckte att viltrika marker var bättre än rovdjur på markerna.
• 90 procent ville inte alls ha vargar i sitt närområde.
• 77 procent ville inte alls ha vargar nära sin bostad och 15 procent ville ha vargar 100 mil bort.

Majoritet för noll vargar

På frågan om hur många vargar som skulle tillåtas i Sverige svarade 60 procent ”inga vargar”. 20 procent svarade 0-50 vargar. 8 procent svarade 50-100 vargar. 6 procent svarade 100-200 vargar. 3 procent svarade 200-500 vargar. 2 procent svarade 500-1500 vargar. 1 procent svarade mer än 1500 vargar.
En fråga satte varg mot satsning på vård, skola och omsorg, som vi sett stora indragningar i under senare år. 98 procent ansåg att det inte var rimligt att satsa på varg i Sverige.