Ny paragraf ingen hjälp på fäbodar

Hur skulle du reagera om en fäbodjänta möter dig med en bössa i nävarna då du besöker en fäbod i sommar? När statsråden Eskil Erlandsson och Andreas Carlgren med ämnesområdena miljö, jordbruk och skogsbruk i ett pressmeddelande deklarerar att tillägget till paragraf 28 i jaktförordningen stärker djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir […]

Hur skulle du reagera om en fäbodjänta möter dig med en bössa i nävarna då du besöker en fäbod i sommar?

När statsråden Eskil Erlandsson och Andreas Carlgren med ämnesområdena miljö, jordbruk och skogsbruk i ett pressmeddelande deklarerar att tillägget till paragraf 28 i jaktförordningen stärker djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur är de inte helt uppriktiga.

I synnerhet gäller detta då de framhåller att djur på till exempel en fäbod eller på skogsbete utanför inhägnade områden nu kan skyddas. Det är inte så det fungerar kring fäbodar och på skogsbeten. Fäbodbrukare arbetar inte med gevär skjutklara och redo att avliva rovdjur som kan gå till attack. Ofta har de inte ens vapen eller kunskap för att döda björn och varg.

Förutsättningarna saknas helt enkelt att genom tillägget till paragraf 28 skydda sina tamdjur på fritt bete. De som möjligen kan få sina intressen tillgodosedda är jägare med hundar som blir störda av rovdjur ute i skogen.

Övrigt resonemang är nonsens och bara försök att vinna goodwill hos en okunnig allmänhet samtidigt som rovdjuren i praktiken tillåts störa fäbodbrukare och hota deras försörjning alldeles som tidigare.

Beslutet är otillräckligt.

Det är lätt att förstå den frustration fäbodbrukare upplever när problem löses över deras huvuden med regeländringar de inte har nytta av.

Rovdjursföreningen och andra som förfasar sig kan ta det lugnt. Erlandsson och Pettersson och Carlgren har tänkt på er.

Ett betydligt bättre skydd skulle vara en offensiv rovdjursförvaltning med jaktutbildad professionell fältpersonal. som kan sina bevakningsområden och känner de rovdjur som finns där. De skulle direkt kunna ingripa när ett rovdjur skapar problem.

Kelvin Ekeland, Gävleborgs fäbodförening