Rovdjuren ska begränsas med jakt

Återigen hör vi om attacker på tamdjur, nu senast från Ljungskile trakten och runt Ucklum. Detta är dessvärre konsekvensen av den rovdjurspolitik som förts de senare åren. Med stöd i rikets högsta organ, riksdagen, har myndigheterna medvetet och konsekvent arbetat för att sprida rovdjuren ner över landet. Resultatet ser vi och det blir allt tydligare […]

Återigen hör vi om attacker på tamdjur, nu senast från Ljungskile trakten och runt Ucklum. Detta är dessvärre konsekvensen av den rovdjurspolitik som förts de senare åren. Med stöd i rikets högsta organ, riksdagen, har myndigheterna medvetet och konsekvent arbetat för att sprida rovdjuren ner över landet. Resultatet ser vi och det blir allt tydligare vad följderna blir.

Jägarnas Riksförbund har i sitt remissvar på utredningen Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 2007:89) tydligt sagt vad vi menar om den framtida rovdjursförvaltningen i vårt land och vad som omgående bör göras. Remissvaret har också skärpt till vår rovdjurspolicy där vi bland annat menar att:

• De nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av de regionala tolerans- och beståndsmålen, vilka fastställs i en beslutsprocess med en bred folklig förankring.

• Rovdjursstammarna liksom traditionellt gäller för övrigt vilt i Sverige ska begränsas genom jakt.

• Att rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människans boning omgående ska avlivas oberoende av bevarandestatus.

Karl-Axel Falk, förste vice förbundsordförande Jägarnas Riksförbund