Om inte människors välbefinnande i rovdjursområden går före stora rovdjur kommer vi aldrig att uppnå någon accepterad rovdjurspolitik, konstaterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.
Om inte människors välbefinnande i rovdjursområden går före stora rovdjur kommer vi aldrig att uppnå någon accepterad rovdjurspolitik, konstaterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

Rovdjursfrågan styrs inte av fakta

Det är inte fakta och logik som får styra när det gäller frågan om de stora rovdjuren, utan stora naturromantiska känslor hos några som fått påverka för mycket, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Nu har vi väntat klart och jaktåret går in för högsäsong. Med den ovanligt svaga sommar vi haft hoppas jag vi kan vänta bra väder under hösten och härliga jaktdagar. 
För klövvilt har det nog varit utmärkt sommar för kalvarna genom svalt väder och gott om vatten. 
Men för viltungar, som behöver värme och sol för att klara starten på livet, måste denna sommar ha varit besvärlig. 

Svårt för småviltet
Dock har det periodvis varit mycket gott om mygg, så vissa insekter till föda har det, i vart fall lokalt, inte varit brist på. Men risken är att kyla och regn försenat, ja till och med i vissa fall tagit kål på, stora delar av har- och fågelföryngringarna.
Rapporter om stora rovdjur har duggat tätt. Såväl varg, björn som järv har syns till på allt fler platser. Den helt oacceptabla påverkan av varg sprider sig med försämrad livskvalitet för boende i dessa områden och har nått nya sorgliga bottennivåer denna sommar. 

Nya regler för vargjakt
För att något förbättra situation har Jägarnas Riksförbund (JRF) begärt att regler för skyddsjakt på varg och övriga stora rovdjur ska ändras, så att stora rovdjur som uppehåller sig i närheten av tamdjur och gårdar ska kunna avlivas på den enskildes initiativ utan ansökan hos myndighet.  
Vårt beslut om att säga nej till frilevande varg visar sig allt mer logiskt, men svårt att uppnå inom en nära framtid med riksdagens beslut om 170-270 vargar, som Naturvårdsverket nu återigen utreder. Här har det uppnåtts svårslagna nivåer i en obegriplig analys i den så kallade Brufordrapporten som myndigheten beställt av den brittiske genetikern Michael Bruford. 
Det verkar som sagan om kejsarens nya kläder allt mer stämmer på hanteringen av frågan om genetiken bland de östeuropeiska vargar som befinner sig i Skandinavien. 

Vargarna överlever bra
Ämnet blir så viktigt och speciellt att den nakna sanningen inte får sägas – nämligen att dessa vargar överlever och förökar sig alldeles utmärkt, medan de fina komplicerade teoretiska beräkningarna visar på en låg vetenskaplig överlevnadsgrund! 
Även närvaron av björn påverkar många. Nu är det inte ovanligt vid möten med landsbygdsboende, som inte jagar, att de vittnar om att det inte känns säkert att gå ut i sin närliggande skog på grund av björnen. 

Lägre björnkvot ologiskt
Att i det läget minska björnjakten är helt ologiskt, särskilt som vi har betydligt mer björn än vad som krävs enligt internationella åtaganden. 
Att skyddsjakt på björn ökat pekar också på att antalet är så stort att påverkan på landsbygdens näringar överskridit anständighetens gräns. När nu avlysningsjakten på björn minskar riskerar vi att skyddsjakt måste öka än mer framöver. Det ger i så fall ökade kostnader både för skadedrabbade och samhället samt än lägre acceptans för stora rovdjur på landsbygden.
Om inte människors välbefinnande i rovdjursområden går före stora rovdjur kommer vi aldrig att uppnå någon accepterad rovdjurspolitik. 

Kan få jakt på järv
Men ett litet steg i rätt riktning är att vi förhoppningsvis kan vi få jakt på järv framöver, något som JRF begärt. Den frågan arbetas det med hos ansvariga myndigheter.
När det gäller klövviltet är kronhjorten, och dess förvaltning, för närvarande under utredning på Naturvårdsverket. 
Stammen ökar snabbt. I vissa områden orsakas betydande skada på främst granbestånd i gallringsålder. 
Men när det gäller kronhjort ur bevarandesynpunkt bedöms enbart den stam vi har i Skåne vara ursprunglig och tas upp på ”rödlistan”. Kronhjortarna i resten av landet är utsläppta eller rymlingar från hägn och saknar därmed grund för bevarande eftersom de finns stora stammar där de ursprungligen hör hemma.

Hjortarna och vargarna
Jämför detta med de vargar som finns idag i Sverige. De är inte av svenskt ursprung och har troligen viss inblandning av hundgener. Det tvistas om hur dessa vargar kom hit. Dessutom finns vargar i mycket stort antal i sina kärnområden. Det gör vargpolitiken än mer svår att förstå. 

Ej fakta och logik som styr
Men det är inte fakta och logik som styr när det gäller stora rovdjur, utan stora naturromantiska känslor hos några som fått påverka för mycket.
Trots jaktpolitiska bekymmer är det nu dags att få genomföra jakt­årets praktiska förvaltning, med bössa i hand och i goda jaktkamraters sällskap. 
Tala är silver – jaga är guld!
Skitjakt tillönskas alla!

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND