Sövning av varg. Debattskribenten Gunnar Håkansson anser att sövning och märkning av vargar och björnar är ett kvalificerat djurplågeri som bör stoppas.
Sövning av varg. Debattskribenten Gunnar Håkansson anser att sövning och märkning av vargar och björnar är ett kvalificerat djurplågeri som bör stoppas.

”Rovdjursmärkning är djurplågeri”

Finns det ingen tillsynsmyndighet i Sverige som fått upp ögonen för det avancerade djurplågeri som pågår med de illegalt inplanterade Euroasiatiska vargarna och de svenska björnarna? Det undrar Gunnar Håkansson i ett debattinlägg.

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas personal planerar tillsammans med forskare och helikopterförare att förse ett antal vargtikar med halsband för GPS-sändare. Syftet är att kunna bevaka var vargtikarna kommer att föda sina valpkullar.

Detta görs i så djup snö som möjligt för att försvåra flykten för vargtiken som naturligtvis gör allt för att undkomma dessa marodörer. Men tiken blir ändå till slut offer för en bedövningspil.

Sedan appliceras halsbandet som ingen vet hur länge tiken måste bära.

Det är känt att vissa individer kan få klåda eller eksem av halsbandet. Bandet försvårar även rörligheten för vargtiken och är även en ganska stor extrabörda.

Buken skärs upp på björnar
På björnarna kommer magen att skäras upp för att inne bland tarmar och inälvor placera en radiosändare, som är inkapslad i ett plasthölje och har storleken av innerdelen av en hushållsrulle. Därutöver stoppar man in även pulsmätare och tempmätare.   

För några år sedan fick två vargar sätta livet till i Voxna efter en sövning. När de vaknade och sökte kylning i närliggande vattendrag dränkte de sig.

Radiosändarna på vargtikarna används för att lokalisera lyorna. Då kan valparna tas bort och ersättas av andra valpar som ska ”förnya” vargstammens genetiskt.

Den värdefulla ”Rödluvan” har flyttats tre gånger men sändå vandrat tillbaka till Junsele. Hon väntas få valpar i området. Tiken anses så värdefull att den tillåts vara i renbetesland med dygnetruntbevakning och samerna har tvingats flytta sina renar.

Avlivas när valparna tagits
När hon väl valpat skall valparna tas från henne och flyttas till någon annan vargtik varefter ”Rödluvan” skall avlivas.

Tillbaka till björnarna som numera även väcks och jagas ut ur sitt ide mitt under den djupaste vintersömnen (Detta finns dokumenterat hos SVT och även hos mig.)

Björnen som jagas ut ur sitt ide får en bedövningspil i baken och somnar sen in i djupsnön några hundra meter bort. Personalen på platsen tar sedan en massa prover och applicerar nya radiosändare på och i björnen.

När detta är över injiceras motgift. Därefter får björnen klara sig tillbaka till sitt ide så gott det går för att sedan få fortsätta sin av människor förstörda vintervila.

Misstänkte illegal jakt
I Älvdalen hittades för två år sedan en död björn och genast var det misstänkt illegal jakt. Vid obduktionen visade det sig senare att björnen dött av att höljet på sändaren gått sönder och skurit sönder tarmarna. Björnen fick naturligtvis fick gå en kvalfull död till mötes.

På sex av de björnar jag varit med om att få under jakt har tre haft så hårt sittande halsband att det inte gått att få in ett finger mellan band och hals.

En björn skjuten av en kompis till mig hade kanylen kvar i ryggen. Om det ombads han av ansvariga att tiga.

Tyvärr var jag själv delaktig i detta spektakel då jag tillsammans med Naturvårdsverkets Anders Bjärvall initierade detta projekt 1985. Men att det skulle bli den här omfattningen kunde man inte ens drömma om. 

Var finns de som värnar om rovdjuren?
Var finns Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Djuretiska rådet och övriga organisationer som värnar om våra rovdjur? Eller är det bara jägarna som värnar om etik och moral när det gäller våra vilda djur?

Skulle en jägare gjort något liknande som våra myndigheter och forskare håller på med skulle det omedelbart leda till fängelse. 

Tyvärr har vargen ingen plats i Sverige om vi vill behålla våra gamla kulturarv som fäbodbruk, betesdjur, rennäring och löshundsjakt och våra tidigare så värdefulla klövviltstammar.

Här gäller det att välja det ena eller det andra då rovdjuren inte går att förena med ovanstående värden.