S-politiker: ”Regeringen duckar i rovdjurspolitiken”

Utredningen om rovdjurens etappmål ska pågå i två år. Därmed kan riksdagen fatta beslut först år 2012. 
Då kan vi ha närmare 500 vargar i Sverige med växande problem för boende i vargområden. Detta är inte acceptabelt, tycker S-politikern Helén Pettersson.

Rovdjur som varg, björn, lo och järv tillhör vår natur och de flesta i Sverige vill också att de ska finnas kvar. Efter att ha varit utrotningshotade finns det idag relativt stora vargstammar, främst i Värmland, och gott om björn exempelvis i Västerbotten. 

Stora rovdjur ger problem
Men stora rovdjur i vår natur är inte utan problem. 
Varg- och björnstammar lever numera nära människor, vilket leder till oro. Många vågar inte röra sig fritt i skog och mark eller skicka barnen ensamma till skolan. Dessutom river rovdjur hundar, får och renar. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning, vars uppdrag var att undersöka om riksdagens mål om bevarandet av våra rovdjursstammar nu var nått. 

Förväntningar om snabba beslut
Utredningen var klar i december 2007. Det var en gedigen genomgång av våra stora rovdjur, bland annat av deras antal och var i landet de finns. Utredningen lämnade många bra förslag om hur vi ska fortsätta att hantera frågan. Därför var förväntningarna stora om snabba beslut i rovdjurspolitiken och om möjligheten att regionalt kunna besluta om jakt på ställen där rovdjursstammarna har ökat kraftigt. 
Tyvärr blir det varken snabba beslut eller regionala beslut. Naturvårdsverket har haft i uppdrag att presentera ett förslag till hur regional förvaltning skulle ske. 

Vill minska det demokratiska inflytandet
I stället för ökat demokratiskt inflytande över rovdjurspolitiken vill man minska den. Man vill slå ihop rovdjursgrupperna och viltvårdsnämnderna på regional nivå och ta bort de folkvalda från grupperna och därmed öka makten för tjänstemännen i länsstyrelserna. Det demokratiska inflytandet över rovdjurspolitiken blir därmed minskat istället för utökat. 
Dessutom har den borgerliga regeringen aviserat en ny utredning om etappmålen för varg och järv. Utredningen ska pågå i två år, vilket innebär att riksdagsbeslutet kan fattas först år 2012. 

Då kan vi ha 500 vargar
Naturvårdsmyndigheters beräkningar visar att om vargstammen får växa fritt under denna tid har vi närmare 500 vargar i Sverige mot dagens 200 när det är dags att gå till beslut. För boende i de vargtäta områdena innebär det att problemen fortsätter att växa. Detta är inte acceptabelt. 
Regeringen har tidigare aviserat en proposition om rovdjurspolitiken i juni i år. Frågan är vad den propositionen kommer att innehålla om regeringen inte presenterar några förslag om jakt av varg? 
Fördjupad konflikt
Konflikterna mellan människor och rovdjur har fördjupats på senare år. Menar vi allvar med målet om biologisk mångfald i vår natur måste regeringen agera innan acceptansen av varg helt försvinner. 
Besvikelsen är stor idag. Regeringen duckar i rovdjurspolitiken i stället för att komma med konkreta förslag. 
  
Helén Pettersson, riksdagsledamot (S), 
ledamot i miljö- och jordbruksutskottet