Så skulle nödvärn mot rovdjur fungera

Det har framförts skarp och berättigad kritik mot såväl den nuvarande formuleringen av jaktförordningens paragraf 28, som den nu föreslagna förändringen. Det går utmärkt att tydligt formulera paragrafen i en enda mening, så att alla förstår innebörden: ”Envar som bevittnar att rovdjur angriper, eller står i begrepp att angripa, människa eller tamdjur äger rätt att […]

Det har framförts skarp och berättigad kritik mot såväl den nuvarande formuleringen av jaktförordningens paragraf 28, som den nu föreslagna förändringen.

Det går utmärkt att tydligt formulera paragrafen i en enda mening, så att alla förstår innebörden:

”Envar som bevittnar att rovdjur angriper, eller står i begrepp att angripa, människa eller tamdjur äger rätt att döda angripande rovdjur.”

Svårare än så här är det inte att formulera den självklara rätten att försvara människor och djur vid rovdjursangrepp.

Då blir det inget godtyckligt tolkande från samhällets sida om skrämselåtgärder, rovdjurets avsikter, inhägnader, avstånd i tid och rum och så vidare.

Lagar och förordningar får inte utformas på ett sådant sätt att människor som följer desamma luras att begå lagbrott. Det är en kränkning av mänskliga rättigheter!

Ann-Christine Engdahl,

Uddalen, Ed