Anders Ljung, senior redaktör för Jakt & Jägare, anser att statligt anställda tjänstemän ska få sparken om de följer en egen agenda i stället för samhällets värdegrunder.
Anders Ljung, senior redaktör för Jakt & Jägare, anser att statligt anställda tjänstemän ska få sparken om de följer en egen agenda i stället för samhällets värdegrunder.

Statens rötägg ska få sparken

Följs inte värdegrunden för statsförvaltning ska det bli sparken för rötäggen som har en egen agenda. Så sker inte. Istället blir det till exempel en krånglig process att försöka inrätta en ny viltmyndighet. Sverige har blivit ett gränslöst land även när det gäller myndighetsutövning.

Förtroendekrisen när det gäller vargförvaltningen ger förståelse för illegal jakt, hävdar Erica von Essen, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Missnöjet med hur Naturvårdsverket sköter jakt- och viltfrågor har i sin tur resulterat i ett tillkännagivande i riksdagen. I våras visade det sig att den rödgröna regeringen inte ville följa tillkännagivandet och inrätta en ny viltmyndighet, som tar över ansvaret från Naturvårdsverket. En sådan tung missnöjesyttring från riksdagen är anmärkningsvärd när det gäller synen på en myndighet som förlorat trovärdigheten.
Tyvärr går det inte att bara klandra den nuvarande regeringen. Det var det den gamla Alliansregeringen som 2013 sjösatte upplägget med regionaliserad rovdjursförvaltning på länsstyrelsenivå.
Problemet är att det även finns länsstyrelser som inte klarar av att leverera. Förtroendekapitalet och trovärdigheten är minst lika usel som med Naturvårdsverket.
Redan 2008 kom en avhandling av Serena Cinque vid universitetet i Göteborg som visade hur den regionala rovdjursförvaltningen var dömd att misslyckas.
Hennes undersökning avslöjade att de som jobbade med rovdjursfrågor på länsstyrelserna till största delen var biologer med egna strategier. De körde ett eget, odemokratiskt race. Detta är värt att notera när det gäller vinterns licensjakt på varg. Endast fyra länsstyrelser ville verkställa uppgiften att fatta beslut om vargjakt i sitt län. Besluten var i sin tur så begränsade av olika försiktighetsprinciper att jaktkvoten blev mer eller mindre meningslös.

Aktivism mot vapenägare
Hur Riksrevisionen handlat olämpligt har uppmärksammats stort av medierna. Polismyndighetens aktivism mot legala vapen­ägare har inte fått ett nämnvärt medialt genomslag, men är ett symptom på samma problem. Därför finns även förslag om att en ny viltmyndighet ska ta över ansvaret för vapenlicenser.
Men egentligen är det absurt att misslyckade byråkrater ska resultera i nyinrättade myndigheter som förhoppningsvis kan leverera. Grundproblemet är ju att det handlar om statsanställda som inte längre är offentliga tjänare, som de ska vara.
En riktig utövare av statlig förvaltning är inte en aktivist med egen agenda. I klassisk tappning är det en person som strikt tillämpar regler, lyder överordnade och gör sitt jobb korrekt och opartiskt.
Det är dags att se till att myndighetspersoner verkligen jobbar för statens värdegrunder.
Nu är det vi samhällsmedborgare som på allvar måste kräva att statlig verksamhet styrs av följande grundprinciper:
Demokrati, legalitet, objektivet, saklighet, likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service.
Står statsanställda tryggt på dessa fötter ska det inte behöva bli förtroendekriser och krav på nya myndigheter som tar över ansvaret.
Princippunkterna ovan är hämtade från Kompetensrådet för utveckling i staten. Rådet finns inte längre, men riktlinjerna måste värnas. Följs inte reglerna ovan ska det bli sparken för rötäggen som jobbar efter egen agenda. De ska inte heller få jobb i en nyinrättad myndighet.
Behöver det vara krångligare än så? Eller ska grundtemat med gränslöshet i Sverige även gälla myndighetsutövning?