”Gladeligen drar älghundarna även fram jägare på skidor, särskilt om det kan finns dofter av älg längre fram i spåret”, konstaterar Solveig Larsson.
”Gladeligen drar älghundarna även fram jägare på skidor, särskilt om det kan finns dofter av älg längre fram i spåret”, konstaterar Solveig Larsson.

”Vi påverkar inte vid sidan av”

För att kunna fortsätta förbundets kraftfulla arbete med förändring av vargpolitiken, och hjälpa utsatta människor i vargområden, måste vi delta där vi får möjlighet att agera genom att framföra våra åsikter. Vi påverkar inte genom att stå vid sidan av, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson i sin ledartext till marsnumret av Jakt & Jägare.

Första jaktåret med ny älgförvaltning har nu genomförts. I de erfarenheter Jägarnas Riksförbund samlar in besannas många av de farhågor vi framfört.
För många, inom befintliga älgskötselområden och nybildade licensområden, har jakt pågått i stort sett som tidigare. Men många tidigare B-områden har blivit hänvisade till endast jakt på älgkalv i några dagar. De har tappat möjligheten att jaga vuxen älg.
Utifrån den information som förbundet hittills samlat in har förvaltningsmålen för älg inte på något vis nåtts bättre i det nya systemet, snarare tvärt om. Däremot har byråkrati och krångel ökat.

Driva på förbättringar
Än är vi inte färdiga med analysen. Men våra slutsatser kommer att presenteras så fort vi kan sammanställa dem. Då kan Jägarnas Riksförbund driva på förbättringar i enlighet med förbundsstämmans beslut att verka för allmän jakt på älg under lång jakttid.
Årets älgjakt är avslutad i mina trakter. Älghundarna får övergå till att bygga upp konditionen inför kommande älgjakter. Gladeligen drar älghundarna även fram jägare på skidor, särskilt om det kan finns dofter av älg längre fram i spåret!

Vargkommitténs åsiktsförklaring
Under januari offentliggjorde Vargkommittén en åsiktsförklaring. Ordföranden i Vargkommittén poängterar att ingen organisation som deltar i åsiktsförklaringen har frångått de synpunkter på vargpolitiken som de har framfört i andra sammanhang. Vårt nej till frilevande varg har alltså på inget sätt blivit ändrat och vi har fått det beslutet respekterat i Vargkommittén.

Har skapat turbulens
Åsiktsförklaringen har ändå inneburit viss turbulens inom vårt förbund. Jag vill understryka att både verkställande utskott och hela styrelsen har muntligen gått igenom hela det slutliga underlaget. Ingen ledamot har avrått från deltagande.
För att kunna fortsätta förbundets kraftfulla arbete med förändring av vargpolitiken, och hjälpa utsatta människor i vargområden, måste vi delta där vi får möjlighet att agera genom att framföra våra åsikter.

Påverkar inte vid sidan av
Vi påverkar inte genom att stå vid sidan av! För att uppnå nej till frilevande varg behöver vi på alla nivåer i förbundet arbeta ännu hårdare för att ändra politiska beslut. Det sker enbart genom att konstruktivt delta där underlag till politiska ställningstaganden skapas, som i Vargkommittén.
Efter att förklaringen lämnats in har det beslutats om avlivning av vargparet i Junseletrakten. Regeringen har även vågat opponera sig mot EU och beslutat om att jakt på några vargar. Beslutet ger inte större minskning av vargstammen, men är ett positivt steg som visar att svenska regeringen inte helt går i EU-kommissionens ledband.

EU ska inte lägga sig i
Jaktfrågor är nationella beslut som EU inte ska lägga sig i. EU:s uppdrag är fred och utveckling i Europa – inte att orsaka att boende och företagande på svenska landsbygden drabbas av ofred på grund av ett rovdjur som inte är globalt hotat. Regeringen behöver med kraft driva förändring i EU, så att alla beslut om viltförvaltning sker på nationell nivå.

Bör beslutas lokalt
Dessutom anser Jägarnas Riksförbund att merparten av de praktiska besluten kring jakt bör fattas lokalt. Då sker förvaltningen bäst utifrån de förutsättningar som finns. På så sätt skapas bästa anpassning av viltstammarna.

Lojakten startar på fredag
Lodjursjakten startar den 1 mars i vissa delar av landet. Förbundet arbetar för att jakt på lodjur ska anpassas till de lokala förutsättningarna. Fortfarande underskattas antalet lodjur kraftigt och i delar av Mellansverige har det främsta bytesdjuret, rådjuren, kraftigt decimerats. Tilldelning på lodjur behöver ökas betydligt.
Jägarnas Riksförbund arbetar även för att minska byråkrati och krångel när lodjur fällts, så mindre tid behöver gå åt till det – allt för att öka möjligheterna för oss att få vara i naturen och jaga.