”När en affärsrelation inte fungerar är det bättre att gå skilda vägar. För allas skull˝, skriver två företrädare för den statliga skogsjätten Sveaskog som svar till Grundforsbyggets jaktklubb som hävdar att de sagts upp på felaktiga grunder.
Foto: Mostphotos ”När en affärsrelation inte fungerar är det bättre att gå skilda vägar. För allas skull˝, skriver två företrädare för den statliga skogsjätten Sveaskog som svar till Grundforsbyggets jaktklubb som hävdar att de sagts upp på felaktiga grunder.

”Vi ställer höga krav på jaktlag”

Sveaskog svarar på kritiken från Grundforsbyggets jaktklubb

”När en affärsrelation inte fungerar är det bättre att gå skilda vägar. För allas skull.” Det skriver två företrädare för Sveaskog som svarar på kritiken från Grundforsbyggets jaktklubb. Jaktlaget hävdar att de sagts upp med svepskäl om ”samarbetsproblem”, när det i själva verket handlar om för få fällda älgar.

SVEASKOG HAR SOM MARKÄGARE ett stort och självklart ansvar för att de jägare som jagar på våra marker ska känna att de som kunder till oss har en kvalitetsstämpel. Vi ställer höga krav på de jaktlag som vi skriver avtal med. Det är vi stolta över.
Vi kan också säga att de jaktlag vi har i Västerbotten är väldigt duktiga. Av de 650 avtal vi har i regionen är mindre än tio uppsagda sedan 2014.

ORSAKER TILL UPPSÄGNINGAR har oftast handlat om en kombination av olika orsaker som återkommande låg måluppfyllelse, bristande förståelse för våra riktlinjer och avsteg från avtalet.
Ett jaktavtal är ett avtal som ger dig rätt att jaga på någon annans mark och visar att man har samsyn kring ett flertal områden som rör mål och genomförande.

OM JAKTLAGET INTE VILL följa det underskrivna avtalet och dess tillhörande riktlinjer kommunicerar vi detta med jaktlaget. I de fåtal fall där kommunikationen ej bidragit till ett efterlevande av det underskrivna avtalet har vi valt att bryta möjligheten för dessa att jaga på vår mark.
Det är viktigt att komma ihåg att det är markägaren, stor som liten, som har rätten att bestämma vem som får bedriva jakt på dennes mark – vilket är innebörden av äganderätten. Det ingår med jakträtten, som enligt lag, innehas av markägaren.

ETT JAKTAVTAL ÄR HELT enkelt ett avtal som ger dig rätt att jaga på någon annans mark. Såväl markägare som arrendator ska vårda grunderna i avtalet så att båda är tillfreds med affärsrelationen. Det handlar också om att vi som markägare har ett ansvar om att jakten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

UNDER EN LÅNG TID har arbetet med Grundforsbyggets jaktlag inte fungerat. Sveaskog har som arbetsgivare ett stort ansvar för att vår personal ska ha en god arbetsmiljö. Vi kan inte acceptera de undertexter som Grundforsbyggets jaktlag gång på gång signalerar till oss i mail, insändare eller i telefonsamtal med våra medarbetare.

ETT EXEMPEL PÅ CITAT från Grundforsbyggets inlägg i Jakt & Jägare:
”I missnöje och hopplöshet kan folk ta lagen i egna händer och då är steget oroväckande kort till våldshandlingar.”
När en affärsrelation inte fungerar är det bättre att gå skilda vägar. För allas skull.
Slutligen vill vi rikta ett tack och vårt stöd till de 25 000 jägare som jagar på våra marker runt om i hela Sverige och alla medarbetare i organisationen. Ni gör ett fantastiskt bra jobb!

MIKAEL LUNDBERG
skogsvårdschef Sveaskog

OLA SÖDERDAHL
chef marknadskommunikation Sveaskog

Debattinlägget från Grundforsbyggets jaktklubb finns här: