Ändrad spelplan i EU om rovdjur
  • Allmogejakt

Ändrad spelplan i EU om rovdjur

PolitikPublicerad: 2017-11-15 17:24

Europarlamentet har idag antagit en resolution att EU-kommissionen bör ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet om hotade arter, som hittills gjort det svårt eller omöjligt att ha jakt på stora rovdjur.

När den önskvärda nationella nivån för till exempel antalet vargar uppnåtts ska inte jakt på varg kunna stoppas med hänvisning till art- och habitatdirektivet, anser parlamentet.
Istället har EU-parlamentet uttalat att tillämpningen av direktivet bör vara flexibel och ta hänsyn till ett EU-lands nationella omständigheter för att försöka minska onödiga konflikter och problem som habitatdirektivet kan orsaka.

612 röstade för en nyordning
– En överväldigande majoritet av parlamentets ledamöter stödde en omprövning av hur naturvårdsdirektiven bör tillämpas, där 612 röstade för resolutionen, 33 emot och 35 deltog inte i voteringen, rapporterar Johan Svalby.
– Tack alla som arbetat för detta, kommenterar Johan Svalby.
Han jobbar i Bryssel för den nordiska jägarorganisationen Nordisk Jägarsamvirke (NJS), där Jägarnas Riksförbund ingår.
NJS representerar sammanlagt 600 000 jägare i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Större hänsyn till rodvdjursdrabbade
EU-parlamentet har antagit nya formuleringar om direktivet. När det till exempel gäller de stora rovdjuren bör habitatdirektivet tillämpas mer flexibelt och ta större hänsyn när rovdjursproblem blir ett hot mot landsbygdens gröna näringar.
EU-parlamentet har även antagit en skrivning om att EU-kommissionen bör jobba för en adaptiv förvaltning av sjöfågelarter. Det kan tolkas som att det bör bli tillåtet att jaga hittills fredade gåsarter, som vuxit stort i antal sedan direktivet skrevs och nu förstör grödor för mångmiljonbelopp i Sverige och andra EU-länder.

Gränsöverskridande förvaltningsplan för rovdjuren
Dessutom antogs en skrivning som uppmanar kommissionen att få fram en gränsöverskridande förvaltningsplan i EU-länderna för de stora rovdjuren. Det kan i sin tur göra det möjligt att bibehålla djurhållningen där får och annan boskap går fritt i naturen på bete.
– Skrivningarna stöddes av en kraftfull majoritet och att vi har ett mycket starkt budskap från EU-parlamentet till kommissionen och de nationella regeringarna, sammanfattar Johan Svalby.

M-politiker lite mer reserverad
Den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner är dock lite mer reserverad över budskapet från parlamentet.
– Jag skulle allra helst se att det också drivits på för en översyn av naturvårdsdirektiven: art- och habitat- och naturvårdsdirektiven. I väntan på en sådan översyn var resolutionen som Europaparlamentet antog i dag helt klart ett steg i rätt riktning, kommenterar han.
Christofer Fjellner ser att kritiken mot föråldrade EU-direktiv, som stoppat jakt på stora rovdjur och andra skadegörande arter trots att de har gynnsam bevarandestatus, har börjat ge resultat.

Varg och skarv i Sverige
– Allt fler parlamentariker från hela Europa börjar se de problem med direktiven som jag har uppmärksammat under långt tid och som framför allt gäller förvaltningen av rovdjur som varg.
– Det krävs en större flexibilitet för medlemsstaterna i genomförandet av direktiven. Det är bra att en majoritet i Europaparlamentet tycker det också. I Sverige gäller det förvaltningen av framför allt varg och skarv, som behöver bli mycket mer ändamålsenlig och ske nära de som faktiskt påverkas, säger Christofer Fjellner.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB