Cirka 415 vargar i vintras
  • Granngården

Cirka 415 vargar i vintras

RovdjurPublicerad: 2015-06-17 11:43

Inventeringsresultaten från vintern 2014/15 visar att det fanns cirka 415 vargar i Sverige. Vinterns jakt på varg motsvarar vargstammens årliga tillväxt på cirka 15 procent. Det gör att vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som föregående år, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Trenden för vargstammen i Skandinavien baserat på antalet registrerade familjegrupper pekar fortsatt uppåt. Från vintern 1999/2000 har vargpopulationen vuxit från 13 till 68 familjegrupper och par vintern 2014/2015.
Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2014/15 beräknas till cirka 460 vargar inklusive de vargar som dött under samma period.
I Sverige beräknas antalet vargar, utan hänsyn tagen till vargar som dött under inventeringsperioden, till cirka 415 vargar. Den årliga tillväxttakten, baserat på inventering av familjegrupper, har den senaste 10 årsperioden varit runt 15 procent.
– Vinterns jakt har begränsat tillväxten för vargstammen. Vinterns vargjakt motsvarar den årliga tillväxten på cirka 15 procent. Det gör att vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som förra året, säger Maria Hörnell Willebrand, enhetschef på Naturvårdsverket.

Utveckling av inventeringar och beräkningar
Just nu arbetar Naturvårdsverket med nya modeller för att räkna ut antalet rovdjur. Först ut är en ny omräkningsfaktor för populationsuppskattning för varg. En ny omräkningsmodell ska även kunna användas för att räkna fram en populationsstorlek i mars, efter vinterns dödlighet.
– Syftet är att få så rättvisande resultat som möjligt. Den gamla beräkningsmodellen, som härstammar från en tid med liten vargpopulation och ingen licensjakt, är föråldrad. Det gör att modellen behöver utvecklas för mer exakta resultat, berättar Maria Hörnell.
Det är forskarna på vargforskningsprogrammet Skandulv som arbetar fram modellen. Modellen ska lämnas ut för granskning av andra forskare, en så kallad peer review under hösten 2015. Den nya modellen planeras att börja användas under 2016.
 Naturvårdsverket har tillsammans med norska myndigheter utvecklat nya metoder för rovdjursövervakning. Sedan två år tillbaka har vi nya nationella metoder för inventeringar som börjar slå igenom i förvaltningen. Det syns bland annat på vinterns inventeringar av lodjur som är bättre än föregående år. Resultaten kommer att presenteras i juni.

Allmänhetens bidrag är viktigt
Allmänheten spelar en viktig roll i inventeringarna. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat. I databasen Skandobs, det skandinaviska rapportsystemet för stora rovdjur, kan allmänheten lägga in sina observationer. Nu finns det också en mobilapp, Skandobs Touch, som gör det enkelt att lägga in observationer direkt i mobilen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB