Cirka 80 lodjur i Gävleborg
  • SVA

Cirka 80 lodjur i Gävleborg

RovdjurPublicerad: 2015-09-17 10:34

Länsstyrelsen i Gävleborg har sammanställt resultaten från förra vinterns inventeringar av lodjur, varg, järv och kungsörn.

I Gävleborgs län har länsstyrelsen kvalitetssäkrat 15 familjegrupper av lodjur under förra vinterns inventeringar. Därmed uppskattas hela stammen i länet bestå av drygt 80 lodjur. Fyra av familjegrupperna är gränsöverskridande till angränsande län.
Länet berörs också av tio vargrevir. I sju av dem har föryngring konstaterats under våren 2014. Sex av reviren delas med angränsande län.

En föryngring av järv konstaterades
Minst en föryngring av järv har konstaterats i länet 2014.
Totalt 25 kungsörnsrevir har konstaterats, där åtta av dem hade lyckade häckningar. Den fasta populationen beräknas till 50 till 65 individer 2014.
När det gäller björn gjordes ingen inventering. Länsstyrelsen bedömer att antalet björnar och spridningen av dem är jämförbar med den spillningsinventering som gjordes 2012. Då uppskattades björnstammen till cirka 380 individer.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare