Den nya stängslet som ska skydda får mot vildhundar kommer att bli minst 1,5 meter högt.
Foto: NSW Government Den nya stängslet som ska skydda får mot vildhundar kommer att bli minst 1,5 meter högt.

132 mil rovdjursstängsel i Australien

I Australien uppförs just nu ett drygt 132 mil långt stängsel som ska skydda boskap mot rovdjur. Det är främst frågan om vildhundar, dingor, de största landlevande rovdjuren i landet.

Det kan också vara frågan om hybrider med förvildade tamhundar.
Vildhundar orsakar stora skador för boskapsuppfödarna. Bara i delstaten New South Wales rör det sig om 22 miljoner australiska dollar per år, drygt 141 miljoner svenska kronor.
Man har försökt jaga, sätta upp fällor och lägga ut gift för att få bukt med angreppen. Men problem är så stora att enskilda fåruppfödare har gett upp.

Minst 1,5 meter högt
Det nya vildhundssäkra stängslet ska bli minst 1,5 meter högt och löpa längs delstaterna New South Wales, Oueenslands och South Australias gränser.
583 km är redan på plats. När hela sträckan är uppmonterad ska stängslet vara 1 325 km långt.
Totalkostnaden är beräknad till 375 miljoner australiska dollar, drygt 2,4 miljarder svenska kronor.
– Stängslet blir ett av de längst i sitt slag, säger New South Wales jordbruksminister Adam Marshall i ett pressmeddelande.
Stängslet ska vara färdigbyggt inom 18 månader.