Rekordmånga jaktlicenser för vitsvanshjort har beviljats.
Foto: Shutterstock/Arend Trent Rekordmånga jaktlicenser för vitsvanshjort har beviljats.

Älgjakt minskar men vitsvanshjort ökar

Vitsvanshjortarna i Finland blir allt fler. Det framgår av antalet licenser för höst- och vinterjakten som Viltcentralen i Finland nu har beviljat.

Med en jaktlicens får du fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar, om inga andra villkor anges.
I år har 41 631 jaktlicenser för älg, 77 881 för vitsvanshjort, 507 för dovhjort och 18 för skogsren beviljats, enligt Viltcentralen i Finland.

Minskande älgstam
Enligt finska Naturresursinstitutets uppskattning minskade älgstammen i Finland genom förra säsongens jakt med 10,6 procent och bestod efter jaktsäsongen av cirka 82 100 älgar.
De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela Finland.

Fler vitsvanshjortar får fällas
Under förra höstens jakt fälldes 49 131 älgar och ungefär 80 procent av jaktlicenserna användes.
Enligt Naturresursinstitutets uppskattning uppgick Finlands vitsvanshjortstam efter förra säsongens jakt till cirka 125 000 individer
Antalet beviljade jaktlicenser för vitsvanshjort för den kommande jaktsäsongen är cirka en fjärdedel större än i fjol och samtidigt större än någonsin tidigare.

September till januari
Frånsett i norra Finland startar älgjakten i Finland den 9 oktober 2021. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2022.
Den egentliga jakttiden för vitsvanshjort startar i hela landet den 25 september 2021 och avslutas den 15 februari 2022.