I kampen mot bygget av 80 stora vindkraftverk i ett sund vid Själland gör Danmarks Jägarförbund gemensam front med ornitologerna för att värna om sjöfågellivet. Vindkraftsindustrin försöker få det till att allt går bra om jakten på sjöfågel inskränks.
Foto: Mostphotos I kampen mot bygget av 80 stora vindkraftverk i ett sund vid Själland gör Danmarks Jägarförbund gemensam front med ornitologerna för att värna om sjöfågellivet. Vindkraftsindustrin försöker få det till att allt går bra om jakten på sjöfågel inskränks.

Dansk jägarprotest mot vindkraftverk

Gör gemensam front med ornitologerna

Danmarks Jägarförbund protesterar tillsammans med ornitologerna mot att 80 stora vindkraftverk ska byggas inom ett sex kilometer långt område på Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet. Projektet hotar tusentals sjöfåglar, bland andra knölsvärta och sjöorre som är extremt sårbara för störningar.

Smålandsfarvandet är ett sund vid den södra delen av Själland, tio mil från Köpenhamn. Att sundet är grunt gör det billigare att uppföra vindkraftverken. Men vid grunden i sundet finns många sjöfågelarter.
European Energy, som står bakom vindkraftprojektet, tillbakavisar jägarprotesterna, framgår det av ett pressmeddelande från Danmarks Jägarförbund.

Jägarna pekas ut som syndabockar
Danmarks regering har i begärt att European Energy ska göra en paus i projektarbetet, vilket utlöst en häftig debatt i Danmark. I debatten om biodiversitet och klimatet har jägarna pekats ut som syndabockar av vindkraftsindustrin.
Skadeverkningarna på fågellivet är inte större än vad jakten är. Om fågeljakten begränsas borde vindkraftverken kunna byggas, anser företaget. 

Handlar inte om sjöfågeljakt
Här är vindkraftsindustrin helt ute och cyklar, påpekar Christian Clausen på Jägarförbundet.
– Reglering av jakttiderna kan inte alls kompensera för de skador vindkraftverken orsakar. Det är ju bara jakt på ejderhanar och sjöorre. Alla övriga arter är fredade, kommenterar Christian Clausen.
– Det här problemet kan inte fixas med begränsad jakt. Det är mycket mer än jakten som står på spel här, säger han.

Sundet borde skyddas
De stora vindkraftverken kommer ständigt att påverka de tusentals fåglar, inklusive flyttfåglar, som söker föda i det grunda havsområdet, konstaterar Jägarförbundet.
Området är internationellt viktigt för rastande fåglar, påpekas det från Århus universitet. Sundet borde ses som ett internationellt skyddat Natura 2000-område.
Christian Clausen anser att i det här fallet väger artskyddet tyngre än energiförsörjningen och klimatet.

På samma sida som ornitologerna
I den här frågan gör jägarna gemensam front med Dansk Ornitologisk Forening och Danmarks Naturfredningsforening.
– Etableras vindkraft här förloras livsbetingelserna för tusentals fåglar. Till exempel knölsvärta och sjöorre, som är extremt sårbara för störningar, kommer knappast att återvända när vindkraftverken står där, säger Christian Clausen.