Tvättbjörn hör till de invasiva arter som Danmarks Jaegerforbund utbildar landets jägare att jaga effektivare.
Foto: Shutterstock Tvättbjörn hör till de invasiva arter som Danmarks Jaegerforbund utbildar landets jägare att jaga effektivare.

Danska jägare lär om invasiva rovdjur

Danmarks Jaegerforbund satsar på temakvällar om invasiva rovdjur. Avsikten är att få i gång mer jakt på mink, mårdhund och tvättbjörn.

Vilka regler gäller för jakten? Hur ska den praktiskt utföras? Hur lever invasiva rovdjur?
Dessa och andra vanliga frågor hoppas Danmarks Jaegerforbund att deltagarna ska få svar på under temakvällarna.
Förbundet erbjuder också en kurs på fem timmar. Deltagandet är gratis både på kurserna och temakvällarna.

Allt större skador i naturen
Bakgrunden till erbjudandet är att mink, mårdhund och tvättbjörn ställer till allt större skador i den danska naturen.
Men alla jägare har inte kunskap om hur regleringen ska ske effektivt. Utbildningen är framför allt teoretisk. Men praktiska inslag förekommer då deltagarna beger sig ut i naturen för att se vilka fällor som kan användas och hur de bör placeras.
Efter utbildningen är det tänkt deltagarna ska sprida kunskaper om bekämpningen i sina egna nätverk.