Vitsvanshjortar tillhör det vilt i Finland som ingår i den stora CWD-undersökningen som inleds efter årsskiftet.
Foto: Daniel Holmes/Mostphotos Vitsvanshjortar tillhör det vilt i Finland som ingår i den stora CWD-undersökningen som inleds efter årsskiftet.

Finland inleder stor CWD-undersökning

Finland startar en omfattande undersökning om avmagringssjukdomen CWD finns i landet. Undersökning ska pågå i tre år från och med 2018. Även Åland omfattas.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira sänder ut instruktioner om hur provtagningen ska ske på fällt vilt.
De hjortdjur som förekommer i Finland och eventuellt kan ha CWD-smittan är ren, älg, skogsren, vitsvanshjort och rådjur.
Både frilevande hjortdjur och vilt i hägn ska undersökas.
Evira vill ha få in prover till undersökningen från ett år gamla hjortdjur som avlivats eftersom det är sjuka eller som hittats döda.
Från alla renbeteslagsområden och från 45 utvalda jaktvårdsföreningars områden ber Evira även om uppföljningsprov från över ett år gamla hjortdjur.

Dödats av rovdjur
Jägare på Åland deltar också i undersökningen. Det gäller djur som dödats av rovdjur eller i trafikolyckor. Även hjortdjur som kasserats i slakteriet ska det tas prover på.
Förutom anvisningar till renskötare och jägare informeras de kommunala veterinärerna om den omfattande undersökningen.
Allmänheten som är ute i naturen och upptäcker djur med misstänkta CWD-symptom har tidigare uppmanats att ta kontakt med kommunal veterinär.
CWD har funnits länge i Nordamerika. 2016 upptäcktes det första fallet i Norge.
Hur sjukdomen kommit till Norge är ännu oklart.
Nu vill EU att det ska undersökas om CWD också finns i EU-området. Förutom Finland ska Sverige samt Estland, Lettland, Litauen och Polen också inleda undersökningar.