Enligt den tyska bondeorganisationen bör 90 procent av vildsvinen skjutas bort i Tyskland i buffertzoner runt områden där det upptäcks afrikansk svinpest.
Foto: Bonzami Emmanuelle/Mostphotos Enligt den tyska bondeorganisationen bör 90 procent av vildsvinen skjutas bort i Tyskland i buffertzoner runt områden där det upptäcks afrikansk svinpest.

Hård svinjakt om pesten kommer

I Tyskland krävs massiv jakt på vildsvin om den afrikanska svinpesten kommer över gränsen. 90 procent av vildsvinen ska skjutas bort vid smittade områden.

Bondeorganisationen Deutsche Bauernverband skissar på vilka åtgärder som krävs. Om ett vildsvin med afrikansk svinpest påträffas bör en riskzon upprättas. Zonen bör ha en radie av 15 kilometer inom vilken olika åtgärder ska vidtas. När nyligen ett smittat vildsvin påträffades i Tjeckien undveks jakt av rädsla för att vildsvinen skulle förflytta sig. 
Senare har många smittade vildsvin påträffats i detta område i Tjeckien.
Inom riskzonen bör tamsvin inte få gå lösa. Man bör inte ta halm från riskområdet och ge till tamsvinen. Hundar som vistas i riskzonen ska hållas kopplade.

Hård jakt kring riskzonen
Men kring riskzonen kommer det att krävas hård jakt.
En dubbelt så stor buffertzon bör inrättas kring riskzonen. Inom buffertzonen bör närmare 90 procent av vildsvinen fällas.
Det är fortfarande oklart hur utbrottet av afrikansk svinpest kom till Tjeckien. Men det kan ha varit så att någon haft med sig smittat livsmedel och slängt i naturen. 

Inte ta med svinkött
De tyska bönderna vädjar därför till alla som besöker ett pestsmittat land att inte ta med sig hem svinkött i någon form. Om köttet är smittat är det risk att köttet av oförstånd eller okunskap hamnar i naturen och når vildsvin.
Deutsche Bauernverband uppmanar all lantbrukare som föder upp svin att se över sin biosäkerhet. Därmed menas till exempel att svinbönderna ska se till att inga kontakttillfällen förekommer mellan tam- och vildsvin.