Foto: Mostphotos I Tyskland ökar jaktintresset, men fortfarande är antalet jaktkortslösare litet jämfört med hur det är i Sverige med tanke på folkmängden.

Jaktintresset ökar i Tyskland

Allt fler tyskar vill börja jaga och de senaste 30 åren har antalet innehavare av ett tyskt jaktkort ökat med 28 procent. Och intresset fortsätter att öka.

I dagsläget har 407 370 tyskar ett jaktkort, siffror presenterades av jägarsammanslutningen Deutsche Jagdverband vid mässan Jagd & Hund nyligen.

Mera folk

Med tanke på att Tyskland har en mycket större befolkning än Sverige, med nära 84 miljoner invånare jämfört med våra 10 miljoner, kanske antalet ändå kan tyckas lite. Men Tyskland är ju mycket mer tätbefolkat än Sverige, med mindre utrymmer för jaktmarker. I Tyskland bor det 235 invånare per kvadratkilometer mot en tiondel i Sverige.

Fler kvinnor

Flest jägare räknat per 1 000 invånare finns i nordliga förbundslandet Mecklenburg – Vorpommern. Där finns 8,6 jägare per 1 000 invånare. Därefter följer förbundslandet Schleswig – Holstein, som gränsar till Danmark. Där finns 7,6 jägare per 1 000 invånare.

Intresset bland kvinnor för att börja jaga ökar också. För närvarande är 28 procent av deltagarna i de tyska jaktkurserna kvinnor.