Foto: Shutterstock Tyska myndigheter har testat olika strategier för att stoppa den afrikanska svinpesten. Vi gränsen mot Polen har man till exempel bränt vassen för att lättare upptäcka vildsvin som tar sig in i landet.

Kampen mot svinpest fortsätter i Tyskland

Det krävs fortsatt aktivitet av jägarna för att minska beståndet av vildsvin i tyska förbundslandet Brandenburg. Det framhåller Anna Heyer-Stuffer, ledare för krisstaben i arbetet mot afrikansk svinpest i Brandenburg.

Förbundslandet Brandenburg i östra Tyskland är det förbundsland som har drabbats hårdast av afrikansk svinpest. Vid mitten av maj hade 2 542 av sammanlagt 3 883 bekräftade tyska fall påträffats i Brandenburg.

Goda nyheter

Men Anna Heyer-Stuffer hade också goda nyheter. Det stängsel som började byggas 2021, som skydd mot invandring av smittade grisar från Polen, är nu färdigt. Det består av 280 kilometer dubbla stängsel, enligt Proplanta.

Vissa områden i Brandenburg är dessutom så fria från afrikansk svinpest att tamgrisar får gå utomhus. Men för att transporter från och till gårdarna ska tillåtas måste ett område ha varit fritt från svinpest i ett år.

Och förbundslandet Brandenburg är som helhet långt från fritt från svinpesten. Nyligen påträffades fall i området Spree-Neisse vid eftersökning av fallvilt i form av infekterade vildsvinskadaver. 

Slår brett

Den afrikanska svinpesten har också drabbat förbundsländerna Sachsen och Mecklenburg-Vorpommern.

I förbundslandet Hessen i västra Tyskland finns sedan en tid en arbetsgrupp med bland annat veterinärer, skogsfolk och jägare. Gruppen har nyligen för 27 000 euro köpt in ett 30 kilometer långt elstängsel så att man snabbt ska kunna inhägna och säkra ett område om fall av sjukdomen skulle påträffas, skriver tidningen WLZ.