Shutterstock Den politiska striden om vargjakt hårdnar i Spanien. Motståndarna fruktar att stammen ska dö ut i vissa regioner. Medan förespråkarna tycker att vargarna går för hårt åt tamboskapen.

Kritiserat vargjaktsförbud behålls i Spanien

Partiet Partido popular har misslyckats med att få parlamentet att ta bort ett vargjaktsförbud som spanska miljöministeriet införde i höstas. Spanien har över 2 000 vargar.

I Spanien finns omkring 2 500 vargar. Varje dag dödar de ett 40-tal kor, får, getter och hästar. Per år rör det sig om sammanlagt 14 000 djur, uppger siten SUR in English.

Påtaglig fara

Bönder och herdar ser av naturliga skäl vargarna som en påtaglig fara och plåga. Mest utsatt är norra Spanien där det finns flest vargar. Jaktförespråkarna vill därför ha viss jakt i regionerna Castilla y Leon och Cantabria. Det förutsätts att jakten där skulle kunna ske enligt lokala bestämmelser. 

Söder om floden Duero finns inte så många vargar och där skulle ingen jakt ske, men jaktmotståndarna vill behålla jaktförbudet i hela Spanien. De ser vargen som en hotad art och menar att den spanska vargstammen har stannat av i tillväxt och riskerar dö ut i vissa regioner. 

Jakt behövs

Men lantbruksrepresentanter och politiker i områden med varg vidhåller att viss jakt behövs. De anser också den ekonomiska ersättning djurägarna får är otillräckligt.

Jaktmotståndarna hävdar å sin sida att man inte ska skylla på vargen för jordbrukets svårigheter. I stället föreslår de att det är klimatförändringar och dåliga metoder bedriva lantbruk som resulterar i att tamboskap dör.