Lodjur planteras in i Storbritannien?
  • Elmia Game Fair

Lodjur planteras in i Storbritannien?

UtrikesPublicerad: 2015-04-22 09:25

En rewildingorganisation vill återinföra lodjuret till de brittiska öarna. Lodjur har inte funnits där på 1 300 år.

Lodjuret försvann från de brittiska öarna redan före vikingatiden.
Organisationen Lynx UK Trust är en del i rewildingrörelsen, som jobbar på att sprida stora rovdjur i Europa. Sådan organisationer har sett till att lodjur nu även finns i Tyskland och i Schweiz. 

Lämpliga marker är utsedda
Organisationen har utsett ett antal privat skogar i England och Skottland som lämpliga lomarker. Nu pågår kontakter med allmänheten om hur den ställer sig till ett återinförande. Sedan måste myndigheterna ge sitt tillstånd. I först hand ska sex lodjur placeras ut, enligt planerna.
En företrädare för organisationen, intervjuad i brittiska medier, ser lodjuren som vackra katter och anser att ”de är magiska”. Lodjuren ska ha rådjur som stapelföda. Det beräknas finnas en miljon rådjur i Storbritannien.

Avråder
Den brittiska bondeorganisationen avråder däremot från att återinföra lodjur i den brittiska faunan. Brukarsidan påpekar att lodjuren även kommer att riva får och andra husdjur. De brittiska bönderna tycker att återinförandet är ett dyrt experiment och anser att pengarna borde kunna användas bättre.
En skotsk affärsman, som kanske får lodjuren i sin skog, är däremot entusiastisk. Han tror att lodjurens återkomst kan få en god effekt på skogarnas ekosystem. Han ser återinförandet som bra reklam för andra, liknande rewildingprojekt.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma