I den tyska delstaten Brandenburg, som har över 200 vargar, ska en nattvaka hållas i protest mot vargläget.
Foto: Nadezda Murmakova/Shutterstock.com I den tyska delstaten Brandenburg, som har över 200 vargar, ska en nattvaka hållas i protest mot vargläget.

Nattvaka mot tyska vargar

I den tyska delstaten Brandenburg ska det hållas en nattvaka i protest mot vargarna i delstaten. Manifestationen ska genomföras fredagen den 31 mars.

Det är jägare, djurhållare och andra vargdrabbade som organiserar protesten.
I Tyskland beräknas det finnas 46 vargflockar och nästan hälften av dem, 22 flockar, rör sig i Brandenburg. 
Uppskattningsvis handlar det om drygt 500 vargar i Tyskland. Med nuvarande ökningstakt för vargpopulationen med 30 procent årligen kommer det att finans 1 000 vargar i Tyskland inom fem år.

Dåligt stöd till vargdrabbade
Det ges ersättning till dem som utsätts för skador på grund av varg. Men de protesterande säger, enligt nyhetsportalen Proplanta, att djurägarna kan få vänta i månader på att få ersättning. De protesterande kräver mer solidaritet med djurägarna.
Det har flera gånger rests krav i Tyskland på vargjakt och en övre gräns för antalet vargar, men det har hittills inte gett resultat.