Norsk-svenskt samarbete om fjällräv
  • Granngården

Norsk-svenskt samarbete om fjällräv

UtrikesPublicerad: 2015-10-04 07:10

Miljömyndigheterna i Norge och Sverige har inlett ett samarbete om de starkt hotade fjällrävarna.

Miljödepartementen i Norge och Sverige har inlett arbetet med att ha en gemensam förvaltningsplan för fjällräv. Ett första steg är att norsk och svensk fältpersonal möts under hösten för att se hur de ska arbeta med frågan. Tanken är bland annat att samordna rapporteringen för att inrätta en gemensam databas, skriver det norska Miljödirektoratet.
Olika praktiska frågor ska också samordnas för att öka kunskaperna om fjällrävens villkor i Norge och Sverige.
Fjällräven är starkt beroende av att det finns smågnagare. Den trängs också undan av rödräven.
År 2011 räknas som ett gott år för fjällräven i Sverige. Då registrerades  61 valpkullar i hela landet. Enligt ett reportage i tidningen Norran i somras tyder mycket på att även 2015 ska kunna bli ett gott år för fjällrävens utveckling.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB