Antalet järvar i Norge blir fler, enligt Rovdatas senaste inventering.
Foto: Shutterstock Antalet järvar i Norge blir fler, enligt Rovdatas senaste inventering.

Norska rovdjursstammar ökar

Norge har fler lodjur än vid tidigare beräkning. Både järv och varg ligger över målsättningen medan antalet björnar ligger under beståndsmålet, trots viss ökning.

Det är Rovdata som har analyserat dna-material och rapporterat till det norska Miljödirektoratet.
Dna-spårningen visar att det fanns 150 björnar, 85 hanar och 65 honor, i Norge 2020.
2019 var siffran 148 björnar.

Växande järvstam
Under samma period har antalet järvkullar vuxit från 62 till 63 stycken. Utifrån kullantalet beräknar man att det bör finnas strax under 400 vuxna individer i Norge.
Vad gäller vargarna är det exakta antalet osäkrare. Men enligt Rovdata finns det enligt den senaste säsongens beräkningar mellan 109 och 114 vargar i Norge, inräknat reviren som gränsar till Sverige.
Detta kan jämföras med att den föregående beräkningen pekade på att det då fanns mellan 99 och 103 vargar i landet.

Nu rapport om lodjur
En ny rapport angående lodjursbeståndet kommer att presenteras den första juni. Men enligt de senaste siffror för 2019 – 2020 fanns då 66,5 familjegrupper i Norge, vilket var en uppgång med 11,5 familjegrupper.
Innan kvotjakten inleddes 2020 beräknades Norge ha strax under 400 vuxna lodjur.