Foto: Shutterstock Finland följer trenden som gäller i åtskilliga länder, vargarna blir fler.

Ökande vargstam i Finland

Det blir fler vargar i Finland. För antalet familjegrupper är uppgången 14 procent jämfört med mars 2022 och antalet ensamvandrande djur har ökat med sju procent.

Samtidigt som det har blivit fler familjegrupper och ensamma vargar i Finland har antalet par minskat något.

Måttlig ökning

Sannolikt fanns det mellan 291 och 331 vargar i mars 2023.

Det visar den senaste beräkningen från Naturresursinstitutet, som menar att ökningen är måttlig.

─ Minskningen av antalet par och ökningen av antalet familjegrupper beror till stor del på att det födes valpar för ett år sedan, säger professor Ilpo Kojolavid Naturresursinstitutet.

Men det kan finns fler vargar i Finland än de officiella siffrorna visar. 

Valpar i april

Siffrorna beskriver nämligen situationen i mars, då antalet vargar är som lägst innan ungarna föds i april-maj. 

Inom Finland är vargstammen fortfarande koncentrerad till västra landsdelen. Men det finns också vargar som rör sig över finsk-ryska gränsen.

Det totala antalet vargar omfattar vargar som lever i revir, individer som bor utanför reviren och hälften av de vargar som bor i gränsrevir. 

Viktig del

Beräkningarna av antalet finska vargar baserar sig på observationer samt insamlingen av DNA-prov. Det senare är en mycket viktig del av bedömningen av vargstammen, betonar Naturresursinstitutet.

Under den senaste insamlingsperioden samlade frivilliga mer än 65 procent av proverna och cirka 170 volontärer deltog i insamlingen.