TSE, avmagringssjukan hos hjortdjur och galna kosjukan hör alla till samma sjukdomskategori.
Foto: Mostphotos/Mats Lindberg TSE, avmagringssjukan hos hjortdjur och galna kosjukan hör alla till samma sjukdomskategori.

Övervakning av CWD och TSE fortsätter

Jaktvårdsföreningarna i Finland ska senare i år få information om hur avmagringssjukan CWD fortsatt kan övervakas. Ett treårigt program för övervakningen har nyligen avslutats.

På grund av CWD-fallen i Norge igångsatte EU ett treårigt övervakningsprogram för Sverige, Finland, Polen och de baltiska länderna. Projektet pågick 2018 – 2020.

Finska fall av TSE
I Finland påträffades i november i fjol ett fall av sjukdomen TSE hos älg i Laukas. TSE ska uttydas (transmissible spongiform encephalopathy). Det är samma sjukdomskategori som avmagringssjukan hos hjortdjur CWD (chronic wasting disease) samt galna ko-sjukan (BSE, bovine spongiform encephalopathy).
Älgkon, som var uppskattningsvis 18 år gammal, hittades då den låg medtagen i terrängen. Den avlivades och huvudet skickades till Livsmedelsverket för undersökning med avseende på TSE.

Kontroller sedan 2003
I Finland har förekomsten av TSE-sjukdomar hos vilda hjortdjur och renar undersökts från och med 2003. Hittills har sammanlagt cirka 5 000 djur undersökts och endast två av dem har visat positivt resultat. Också i Sverige och Norge har man hittat enskilda TSE-fall hos gamla älgar.
På grund av sjukdomsfyndet i Laukas i höstas effektiviserades TSE-uppföljningen i samband med älgjakten i området. Jaktvårdsföreningarna skickade in sammanlagt 95 älghuvuden till Livsmedelsverket för undersökning. Alla dessa prover var negativa med avseende på TSE.

EU undersökte TSE-fall
Men det vid Livsmedelsverket i Finland bekräftade positiva TSE-provet sändes till EU:s referenslaboratorium för fortsatta undersökningar. Resultatet visade att prionproteinet i älgen från Laukas påminner om prov från TSE-positiva älgar som tidigare påträffats i Kuhmo samt i Sverige och Norge.

Gamla djur blir sjuka
Det rör sig därmed om en form av TSE som förekommer hos gamla älgar. Det vill säga en annan sjukdom än avmagringssjukan, CWD, som smittar mellan hjortdjur via sekret och som har konstaterats i Nordamerika och hos fjällrenar i Norge. Den form av TSE-sjukdom som hittats hos gamla älgar smittar veterligen inte via kontakter eller sekret från ett djur till ett annat.

Undersöker skillnaderna
EU:s referenslaboratorium anser ändå att det behövs ytterligare utredningar för att klarlägga skillnader och likheter mellan TSE-fallen hos älgarna, meddelar Livsmedelsverket i ett pressmeddelande